Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2019-11-14 15.39

  Kungörelse: Sagabiografens biografteknik till försäljning  Sagabiografen i Skärhamns biografteknik och tillhörande inventarier kommer nu att gå till auktionsförsäljning.
  Säljkanal och budgivningAlla bud görs via Traderalänk till annan webbplatsAuktionen startar 14 november och slutar den 27 november kl 12.00. Startpriserna kommer att vara marknadsmässiga och har stämts av med våra leverantörer. Försäljningstiden kommer att vara begränsad med ett start- och slutdatum där högst bud vinner.Vid köptillfälle kommer köparen inbetala slutpriset till kommunen och uppvisa kvitto innan varan hämtas. Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta försäljningen om priset inte anses marknadsmässigt.Nedmontering och frakt ombesörjs av köparen vilket medräknats i startpriset.Till försäljning går:1 styck projektor, Barco, DP2K-20c med tillhörande teknik och stallage.Ljudteknik: slutsteg och bashögtalare185 stycken röda biografstolar (säljs inte styckvis)1 styck kassaskåp, brandklass A 60.Försäljningsansvarig: Martin Wallin, sagabion@tjorn.se(Obs – för budgivning läs ovan)
  Läs mer
 • 2019-11-12 08.47

  Julmarknad på Sundsby  Lördag och söndag 16–17 november är det dags för den traditionella julmarknaden på Sundsby säteri.
  Säteriet är julrustat och fyllt med ett 40-tal utställare som säljer hantverk av olika slag på Magasinet, Östra Flygeln och utomhus runt om i parken.Träffa säteriets tomte och lämna din önskelista, åk häst och vagn, fiska i fiskdammen, musikunderhållning, klappa fåren i vedboden och mycket mer.Butiker, cafe och restaurang har öppet.Tänk på att det kan vara ont om parkeringsplatser.
  Åk gärna buss med Västtrafiks Orust Express (för Västtrafiks taxa), gångväg cirka 500 m från hållplatsen.

  Läs mer
 • 2019-11-12 08.46

  Nytt motionsspår i Rönnäng  Njut av utsikt och varierande natur på det nya motionsspåret i Rönnäng. Spåret beräknas vara klart vintern 2020.
  Spåret är 2,6 kilometer och sträcker sig i en kuperad slinga i området mellan Stansvik och Bäckevik.
  Läs mer
 • 2019-11-04 16.01

  Enkät om likabehandling i skolan


  Ryggsäckar. Foto: Maria Johannessen
  Fram till den 20 december kan alla elever i grundskola/grundsärskola på Tjörn svara på en enkät om likabehandling.
  Syftet är att få ett bättre underlag för arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan.Svaren är anonyma.
  Mål för likabehandlingsplanAlla skolor ska årligen ta reda på hur eleverna upplever den fysiska och psykiska miljön i skolan. Med hjälp av svaren från enkäten sätter skolorna upp mål mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Målen finns sedan i likabehandlingsplanen för skolan.Frågorna handlar om:
  • Diskriminering betyder att negativt särbehandla eller missgynna. Grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Kränkande behandling innebär att någon behandlar en annan människa nedsättande. Till exempel fysiska (slag och knuffar), verbala (kränkande ord), psykosociala (utfrysning, ryktesspridning), text- och bildburna (bloggar, klotter, sms, comunitys, fotografier), materiella (få sina saker förstörda).   
  • Mobbning är upprepade kränkningar under en viss tid samt obalans i maktförhållandet mellan den som kränker och den som blir kränkt. 

  Läs mer
 • 2019-11-04 07.59

  Totalförsvarsövning 2020


  Försvarsmakten: Jaktplan och korvett
  Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra.
  Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet.Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.Öva för att stärka motståndskraftenÅr 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en påhittad situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur olika aktörer i samhället ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.Vi har alla en uppgift i totalförsvaretTotalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.Din insats gör skillnadDet finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.Är du krigsplacerad?Totslförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.Vill du engagera dig?Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.Vilken roll har Tjörns kommun?Tjörns kommun har en strategi för krisberedskap och civilt försvar och kommer också att delta i Totalförsvarsövning 2020.Sök trovärdiga källorStater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.
  Läs mer
 • 2019-11-04 07.58

  Gå ihop med grannarna och få billigare sophämtning  På ett år blir det 785 kronor billigare per hushåll om du har ett standardabonnemang.
  Är ni minst tre grannar kan ni gå ihop och skapa ett gemensamt hämtställe där alla slänger sina sopor och sitt matavfall.Billigare och bättre för miljönDetta abonnemang är alltså billigare och tömningen anpassas efter behov, oftast varje eller varannan vecka. Med den här lösningen behöver inte alla ha egna sopkärl på tomten, utan de gemensamma kärlen placeras på lämplig plats. Dessutom blir det miljövinster och minskat slitage på vägarna.Färre hämtställen – färre arbetsskadorFörutom att avgiften blir lägre för hushållen, blir hämtställena färre för chaufförerna. Barje bil tömmer dagligen uppemot 500 tunnor. Det blir också färre kliv in ohc ut ur bilarna. Förutom utslitna axelleder är det varnligt att chaufförer får skador på knän och vrister eftesom det är lätt att trampa snett när vägarna är för smala.Farligt att backaIbland är det oundvikligt att behöva backa bilarna in till hämtställena, men att backa är ett farligt arbetsmoment och inte godkänt som arbetssätt, utan ska enligt Arbetsmiljöverket bara användas vid vändning för att minska risk för olyckor.
  Läs mer
 • 2019-11-01 10.50

  Lokala avfallsföreskrifter 2020  Förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020 är nu på utställning och samråd.
  Förslaget finns tillgängligt för granskning från 1 november till och med 20 december.Förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020PDFFörslaget finns också tillgängligt på entréplan i kommunhuset i Skärhamn.Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundtjänst avfall
  avfall@tjorn.se eller 0304- 60 14 00.
  Synpunkter senast 20 decemberEventuella synpunkter på förslaget ska skickas in skriftligt och vara hos kommunen senast den 20 december 2019.Du skickar dem till avfall@tjorn.se eller
  Tjörns kommun
  Avfallsavdelningen
  471 80 Skärhamn
  Märk e-posten eller kuvertet med ”Föreskrifter”.


  Läs mer
 • 2019-10-29 13.38

  Kungörelse: Inkommen ansökan om bygglov för småbåtshamn  Ansökan om bygglov har inlämnats för småbåtshamn på fastigheten Koholmen 1:1. 
  Ansökan och handlingarAnsökan innebär avvikelser från gällande detaljplan.AnsökningshandlingarPDFHandligarna finns också tillgängliga hos Tjörns kommun, byggavdelningen. Besöksadress: Kommunhuset, Kroksdalsvägen 1, Skärhamn.Synpunkter senast 20 novemberEventuella synpunkter ska skickas skriftligt till
  Tjörns kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggavdelningen
  471 80 Skärhamn
  eller via mejl till samhallsbyggnad@tjorn.se senast 20 november 2019.
   
  Läs mer
 • 2019-10-25 08.07

  "Tänk om" innan du köper ut  Om fler låter bli att köpa ut till minderåriga kan vi minska alkoholskadorna, det vill säga jobbiga saker som händer på fyllan.Tack för hjälpen!
  Forskning visar att du som är förälder kan påverka ditt barns förhållande till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser och använda dig av argument som bygger på forskning påverkar du ditt barns framtid.Men hur ska du egentligen agera då din tonåring vill ha några öl eller cider till skolavslutningen? Besök www.tänkom.nulänk till annan webbplats – här finner du fakta och tips om tonåringar och alkohol. 
  Läs mer
 • 2019-10-24 14.28

  Agenda 2030 på en och en halv minut!


  Agenda 2030 - de globala målen
  Agenda 2030 har du säkert hört talas om. Men känner du till de 17 målen för hållbar utveckling som antagits av världens länder?
  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se