Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nyheter som RSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • 2020-01-27 14.29

  Nordiska Akvarellmuseet fyller 20


  Fredrik Söderberg, Portrait of Pan, 2011
  Nu har jubileumsåret för Nordiska Akvarellmuseet startat. Först ut är Fredrik Söderberg och Jongsuk Yoon.
  Fredrik Söderbergs akvareller har olika teman, är både föreställande och abstrakta. De föreställande målningarna myllrar av detaljer med inspiration från antiken, bibliska berättelser och från andra konstnärer. Här finns hänvisningar till det andliga och ockulta, till alkemin och astrologin.Magi och symboler
  Han har i sitt konstnärskap utforskat alternativa rörelser, som hippies, religiösa grupper, politiska grupper och personer som gått vid sidan av populärkulturen. Inför varje ny serie målningar har han grävt djupt och läst mycket för att gestalta sitt tema.På museet får du se bildsviter som till exempel utgår från japanska träsnitt från slutet av 1800-talet eller psykoanlaytikern Carl Gustav Jungs hus. I ett av rummen får vi se fyra sidor av samma hus, exakt återgivet, men med tillägg av tibetanska mandalamönster som kommer upp ur skorstenen eller svävar ovanför. Som en reaktion mot det exakta hänger det ett abstrakt färgsprakande konstverk bredvid varje hus.VäggmålningarLängst in i museet, i det största rummet, har den koreansk-tyska konstnären Jongsuk Yoon målat två monumentalmålningar på de största väggarna. Med hjälp av en skylift har hon under två veckor målat två verk, Sun and Moon, till viss del inspirerad av landskapet utanför museet.Bilderböcker för de minstaPå andra våningen visas dessutom originalbilder ur två böcker av Eva Lindström – Jag rymmer och Alla går iväg . Eva Lindström har både skrivit och illustrerat böckerna. Eva Lindström har medverkat i Kamratposten, skapat tecknade kortfilmer och flera av hennes berättelser har filmatiserats.Den 20:e varje månadNordiska Akvarellmuseets 20-årsjubileum kommer att firas hela året med många aktiviteter. Den 20:e varje månad händer något extra och bussar kommer att gå till museet från olika orter i Västra Götaland.
  Läs mer
 • 2020-01-24 15.42

  Förslag till framtidens skola


  Hög- och mellanstadiet samlade på två platser. Övriga skolor blir f-3-skolor.
  Kommunkansliets förvaltning har lämnat ett förslag till hur framtidens skola på Tjörn ska bli.
  Nu går förslaget ut på remiss till de olika facknämnderna i kommunen och vi får se vilka synpunkter som kommer in. Därefter väntas politiskt beslut i vår.Förslaget innebär att det blir två skolor Bleket och Höviksnäs med elever i årskurs 4-9.I Höviksnäs läggs högstadiet i Häggvallskolan och mellanstadiet i Fridas Hage. Även i Bleket läggs årskurs 4-6 och årskurs 7-9 i separata byggnader.Rönnäng, Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs blir f-3 – skolor med förskola och fritids. Tångeröd påverkas inte.Skolorna får en modern standard som kan göras med mindre omfattande ny- och tillbyggnader på relativt kort tid.Med förslaget hushållar vi väl med Tjörnbornas skattepengar eftersom nyttjandegraden av lokaler ökar.
  Läs mer
 • 2020-01-22 16.29

  Tjörn är landets sjätte tryggaste kommun  Tjörn är en av landets tryggaste kommuner om man frågar invånarna själva.
  Det visar en rapport som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort.Svar om upplevd trygghet
  Tjörnborna har svarat på frågor om sin upplevda trygghet. Om hur man upplever att man tryggt och säkert kan vistas ute på kvällar och nätter. Om hur trygg och säker man känner sig mot hot, rån och misshandel. Om hur trygg och säker man känner sig mot inbrott i hemmet. När Tjörnborna svarat på de här frågorna hamnar genomsnittet på en sjätteplats i riket och på en andraplats i Västra Götalandsregionen efter Öckerö.Statistik över faktisk trygghetFörutom frågorna om upplevd trygghet, innehåller rapporten också siffror på den faktiska tryggheten. Här ingår till exempel statistik på antal personer som vårdats på sjukhus efter olyckor, bränder och anmälda vålds- och stöldbrott. Lägger man ihop alla siffror hamnar Tjörn på plats 19 i hela Sverige, vilket är två placeringar bättre än förra året.Säker och trygg kommunSedan 2011 är Tjörn en av få kommuner i landet som är certifierade som Säker och trygg kommun av Världshälsoorganisationen WHO.
  Läs mer
 • 2020-01-22 08.04

  Samråd: Fördjupad översiktsplan för havet  Fram till den 25 mars kan du lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.
  Planen beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i fem ämneskategorier:
  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter
  • Totalförsvar.
  HandlingarFördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.Planen finns också utställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.SynpunkterHar du synpunkter på planförslaget? Skicka in dem skriftligt senast 25 mars 2020 till Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån eller via e-post till samhallsutveckling@orust.se.SamrådsmötenVälkommen att delta i samrådsmöten!
  • Måndag 17 februari klockan 18.00-19.30 i Kajutan i Henån
  • Onsdag 19 februari klockan 18.00-19.30 i kommunhuset i Skärhamn
  Vad är syftet med planen?Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.
  Några inslag i förslaget till fördjupad översiktsplan är:
  • Stigfjorden mellan Tjörn och Orust är ett innanhav med många olika intressen. Naturvärden ska samsas med musselodlingar och båtliv.
   I den nya planen föreslås olika områden för olika ändamål.
  • Möjlig färjetrafik mellan Tjörn och Kungälv i ett område av Hakefjorden.
  • Utredning av utökat fiskefritt område i Hakefjorden.
  • Vindkraft långt ute till havs – utom synhåll från land.
  • Område för testanläggningar för energiproduktion utanför Orust.

  Läs mer
 • 2020-01-10 10.36

  Klimatsmarta pengar för företag och organisationer    


  Logga Klimatklivet
  Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser? Då kan du söka pengar från Klimatklivet.
  Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle.Vilka åtgärder kan få stöd?Konkreta klimatinvesteringar så som till exempel:
  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar.
  Ansökningsomgångar 2020Du kan bara lämna in en ansökan till Klimatklivet när det är aktuella ansökningsomgångar. Under året är det möjligt att söka vid följande tillfällen:10 februari – 10 mars
  5 maj – 28 maj
  27 augusti – 24 september
  Vilka kan söka?Företag, organisationer, stiftelser, kommuner och regioner har möjlighet att söka medel. Privatpersoner kan inte söka.
  Läs mer
 • 2020-01-07 11.27

  Barnrummet i Skärhamns bibliotek stängt för renovering


  Bibliotek, böcker för barn och föräldrar
  Under tiden 7 januari till och med 14 april är barnrummet i Skärhamns bibliotek stängt för renovering.
  I vår ska barnrummet och personalutrymmen i Skärhamns bibliotek renoveras. Barnevenemanget Imse flyttas till biblioteket i Häggvall.
  Läs mer
 • 2020-01-07 09.30

  Fårbonden Daniel levererar närproducerat


  Daniel Magnusson bland fåren på Tolleby
  Daniel Magnusson är en av de lokala livsmedelsleverantörerna som upphandlats av Tjörns kommun under 2019.
  I början av november serverades det lammbiffar med fetaost på Kvarnbackens äldreboende i Rönnäng. Det är ett resultat av den upphandling som gjorts med de lokala företagen Tolleby Lamm och Fårgård samt Moriks fårgård.Vi ställde några frågor till Daniel Magnusson på Tolleby Lamm och Fårgård.Vad betyder det för lokala företagare att det görs en sådan här satsning? Det är jättebra, skapar medvetenhet och möjliggör kanske att fler vågar satsa.Idag pågår en diskussion avseende ekologiskt kontra lokalproducerat, hur ser du på detta? Jag är absolut för närproducerat. Ekologiskt jordbruk är på Tjörn väldigt svårt då vi har många små gårdar. Det kostar också mycket att blir certifierad. Vi väljer istället att vara öppna och visa våra kunder att djuren har det bra och att våra produkter håller god kvalitet.Varför ska man äta just fårkött? Det är nyttigt och gott, samtidigt som fåren och lammen verkligen hjälper till att hålla våra marker öppna.Varför blev du fårbonde? Jag har alltid varit intresserad av jordbruk och har tagit över mina morföräldrars gård. Först 2015 lyckades jag dock övertyga min fru om att driva ett aktivt jordbruk. Vi började med sju tackor och nu har det vuxit till 65 tackor. Vi kombinerar jordbruket med arbete som sjökapten respektive förskolelärare.
  Läs mer
 • 2019-12-18 16.58

  Myggenäs korsväg blir rondell


  Myggenäs korsväg
  Det efterlängtade beslutet togs den 17 december av Västra Götalandsregionen. Myggenäs korsväg blir en dubbelfilig cirkulationsplats och kan vara klar om sju år, kanske redan tidigare.
  En förutsättning är att en planskild gång- och cykelpassage byggs för att öka säkerheten för gående och cyklister som ska korsa väg 160.Beslutet innebär också att det finns pengar för arbetet. Trafikverket får nu i uppdrag att påbörja arbetet med de föreslagna åtgärderna.– Anledningen till att Myggenäs korsväg kom med redan nu är att Trafikverket vill öka trafiksäkerhet och framkomlighet, något vi i Tjörns kommun jobbat för länge, säger Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande på Tjörn.Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som tillsammans med Trafikverket tagit fram prioriteringen utifrån ett förslag från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), där Tjörn ingår.
  Läs mer
 • 2019-12-18 11.52

  Kommunal konsumentvägledning försvinner vid årsskiftet  Från årsskiftet försvinner den kommunala konsumentvägledningen. Du som konsument hänvisas istället till Konsumentverkets ”Hallå konsument”.
  Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet samverkar kring ett konsumentkontor som ligger i Stenungsund. Förutom budget- och skuldrådgivning har även konsumentvägledning ingått i konsumentrådgivningen.I budget för 2020 är finansieringen för konsumentvägledning indragen och det innebär att den kommunala konsumentvägledningen försvinner från årsskiftet 2019/2020.Istället kan du som konsument få råd i konsumentlagstiftningen via Konsumentverkets rådgivningstjänst ”Hallå Konsument” Budget- och skuldrådgivningen finns kvar och du når handläggarna via telefon 0303-73 00 00.
  Läs mer
 • 2019-12-18 10.44

  Medborgarundersökning 2019  Resultatet av årets medborgarundersökning är till stora delar sig likt från tidigare år. Det är framförallt fyra frågor där vi får ett sämre resultat.
  Det gäller hur många procent som rekommenderar Tjörn som plats att leva och bo. Det är också tre kommunala verksamheter som får lägre betyg av Tjörnborna.Det är förskolan, grundskolan och vattenfrågorna- Det är inte helt oväntat, säger Ann-Britt Svedberg, kommunchef. 2019 har vi haft både besparingar i skolan och bevattningsförbud för Tjörnborna. Självklart har de flesta känt en oro för om vattnet ska räcka, men nu är våra vattentäkter fyllda till brädden. Flera åtgärder är genomförda och ytterligare åtgärder är på gång för att långsiktigt säkra vår vattenförsörjning. Det är också tydligt att medvetenheten om att vatten är en ändlig resurs har ökats. Inom skolan stod det tidigt klart att här behövdes göras något för att få ordning på ekonomin, vilket varit ett hårt arbete under året.Underlag för beslutet om ny skolstruktur för Tjörn är snart klart. Det är ett beslut som påverkar flera generationer barn de kommande 40-50 åren och investeringarna är stora så beslutet måste vara väl genomtänkt. Även resultat för påverkan och förtroende har lägre siffror än tidigare år.

  Läs mer
| Mer
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se