Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vanliga frågor - Tjörns återvinningscentral

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här är några av de vanligaste frågorna kommunen får om Tjörns återvinningscentral på Heås.

Vad får jag som fastighetsägare (privatperson) lämna kostnadsfritt på Tjörns återvinningscentral?
Privatpersoner får lämna mindre mängd grovavfall utan särskild kostnad. Så här står det i beslutet om avgifter på återvinningscentralen från 2003: ”Enskilda personer äger rätt att utan extra avgift avlämna mindre kvantiteter grovsopor, som uttransporteras med personbil o dyl.” Detta har tolkats som max en personbil med släpkärra med grovavfall.

Får jag som fastighetsägare (privatperson) lämna bygg- och rivningsavfall?
Ja, men bygg- och rivningsavfallet måste vara sorterat och även privatpersoner måste betala en avgift. Det är samma avgift för privatpersoner som för företagare. Och det är naturligtvis samma avgift för alla personer. Avgiftens storlek beror på vilket avfall och vilka mängder det är. Det är till exempel olika avgifter för tryckimpregnerat virke och rent trä. Två bilar som har var sin släpkärra med sig kan alltså få olika avgifter beroende på vilket avfall som ligger på släpkärran.

Är det nytt att jag som fastighetsägare (privatperson) måste betala när jag lämnar bygg- och rivningsavfall?
Detta är inget nytt. Avgift har åtminstone sedan 2003 tagits ut även från privatpersoner som kommer med annat avfall än vad som ingår i avgiften, främst då virke. Möjligen har kommunen varit mer generös tidigare, och låtit privatpersoner utan kostnad få slänga mer än vad reglerna tillåtit. Men nu har avfallsmängderna ökat så kraftigt att avfallsverksamheten går med kraftigt ekonomiskt underskott.

Vad gäller för företagare?
Företagare får lämna bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen, men det måste vara sorterat och man måste betala en avgift. Det är samma avgift för privatpersoner som för företagare. Vår återvinningscentral är relativt liten så företagare kan inte lämna hur stora mängder som helst. Företagare som har mycket stora avfallsmängder ska samråda med personalen om när och hur det kan tas emot.

Är avgifterna beslutade?
Ja, alla avgifterna är beslutade. Avgifterna för återvinningscentralen beslutades politiskt redan år 2003, och har sedan dess uppdaterats med index. Förvaltningen har lämnat över förslag till en förändring dessa avgifter till politikerna för beslut.

Varför skiljde sig priset på mitt släpp från andras?
Beroende på vad du slänger kostar det olika. Se prislistan ovan. Vi har ingen våg på återvinningscentralen så personalen får bedöma hur många kubikmeter avfall ni slänger. Det är personalens bedömning som gäller.

Hur lämnar jag asbest?
Asbest kan lämnas på återvinningscentralen mot betalning enligt gällande taxa. Kom ihåg att det ska vara välinplastat i byggplast (0,2 mm) och ihoptejpat. Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för dig och personalen. Är materialet inte tillräcklig inplastat tas det inte emot. Tänk på att materialet inte kan vara för tungt eller skrymmande då du själv som kund bär in det i avsedd behållare.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-19 09.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se