Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,6 °C
Medelvind E 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Fortsatt arbete

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Nu jobbar vi vidare för att få till stånd en förändring!

Det är många olika processer som en infrastruktursåtgärd ska passsera för att gå från idé till åtgärd:

Kommunernas förslag lämnas till kommunalförbunden GR och Fyrbodal som prioriterar bland de inkomna förslagen från samtliga kommuner och skapar en prioriteringslista. En del av inkomna förslag kommer inte med på listan, konkurrensen om investeringarna är stor.

Kommunalförbunden lämnar sedan sitt förslag till prioriteringar till Västra Götalandsregionen (VGR), som i sin tur prioriterar förslagen till en ny lista. Besluten görs av en politisk tillsatt grupp.

Västra Götalandsregionen är den instans som i slutändan beslutar om vilka projekt inom regionens 49 kommuner som ska få ekonomiska medel.  Även här är det besluten politiska.

Trafikverket är den utförande parten för de prioriterade åtgärderna. Numera krävs alltid någon form av förstudie (så kallad åtgärdsvalsstudie) som analyserar situationen och alternativa lösningar på problemen, innan någon investering görs.

Sidan senast uppdaterad 2015-11-25 13.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se