Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind NE 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snöröjning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vem plogar och sandar på Tjörn?

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning med sandning, saltning och plogning på landsvägarna. För övriga vägar på Tjörn ansvarar respektive lokal vägförening.

Tjörns kommun ansvarar för vinterväghållning på gång- och cykelvägarna mellan tätorterna.

När kommer plogen?

Plogning, saltning och sandning sker efter vissa bestämda kriterier och åtgärdstider som är statligt reglerade av Trafikverket. De flesta landsvägarna på Tjörn är lågt klassade på grund av den ringa trafikmängden. Därför kan det ibland dröja innan plogning och halkbekämpning påbörjas av landsvägarna på Tjörn.

Tänk på att:

  • anpassa hastigheten och körsättet efter rådande omständigheter på vägen
  • räkna med längre restider på vintern
  • gasa och bromsa försiktigt och håll avståndet extra noga
  • undvik onödiga omkörningar genom att ha extra tålamod och ta inga onödiga risker
  • se till att alltid ha med ordentliga ytterkläder och kraftiga skor ifall du måste lämna bilen och ta dig fram till fots.
  • skrapa bilrutorna ordentligt så du får god sikt
  • se till att ha bra vinterdäck.
Sidan senast uppdaterad: 2019-01-22 09.16
Kontaktinformation
Landsvägar
Trafikverketlänk till annan webbplats
0771-921 921

Mindre vägar på Tjörn
Vägföreningarna

Gång- och cykelvägar
Tjörns kommun

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se