Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WNW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Väg 721, väg 723 - Industrivägen, Utäng, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721, Storgatan, mellan cirkulationsplatsen vid väg 723 och Industrivägen i Utäng. Det finns här ett stort behov av en gång- och cykelväg eftersom gångtrafikanter och cyklister i dagsläget inte kan färdas på vägen på ett trafiksäkert sätt.

Vi bygger den 3 100 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Just nu pågår arbetet med vägplan, som planeras klar för fastställelse under sommaren 2020. För aktuella handlingar, se Trafikverkets projektsida via länk till höger under "Mer information".

Byggstart är planerad till år 2021.

Sidan senast uppdaterad 2019-06-04 13.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se