Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vanliga frågor – Trafik & resor

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här är några av de vanligaste frågorna kommunen får om trafik, vägar, parkeringsplatser med mera.

Hur gör jag för att ansöka om parkeringsplats?
Information om boendeparkering hittar du på vår sida Boendeparkering.

Var finns det parkeringsplatser på Tjörn?
Se på vår sida Karta över parkeringsplatser.

Vem är ansvarig för parkeringsplatserna?
Det är dels kommunen, dels enskilda vägföreningar som ansvarar för parkeringsplatserna på Tjörn. Kommunen ansvarar för flera parkeringsplatser i Rönnäng och i Kyrkesund samt en parkeringsplats i Höviksnäs.

Vad är det för parkeringsavgifter på parkeringsplatserna?
Det finns inga parkeringsavgifter på kommunens parkeringsplatser på Tjörn. Det som kan kosta är att hyra boendeparkering.

Finns det parkeringsvakter i samhället vintertid?
Ja, parkeringsvakter förekommer även vintertid på Tjörn.

Var kan jag parkera husbilen?
Campingplatser finns att hyra vid Röavallen strax söder om Skärhamn. Kontakta Tjörns kundcenter för mer information. Det är tillåtet att parkera husbilar på parkeringsplatserna men det är inte tillåtet att campa.

Var kan jag parkera bilen om jag ska resa vidare med färjan i Rönnäng?
Om du ska resa vidare med färjan i Rönnäng finns flera parkeringsplatser tillgängliga i området. Störst parkering är den vid ishallen där det är tillåtet att parkera i sju dygn. Från ishallen till färjan tar det ca 20 min att promenera.

Vad finns det för regler angående skymmande häckar och buskage?
Fastighetsägaren är skyldig att se till att häckar och annan växtlighet inte skymmer sikten för trafikanter och därmed utgöra en trafikfara. Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatubelysning och trafiksignaler. Den får inte heller inkräkta på gång- eller körbana så att framkomligheten hindras. Den högsta tillåtna höjden är 70 cm över körbanan inom en sträcka av 10 meter åt vardera hållet vid gathörn. Om du har växtlighet som sträcker sig ut över en gata eller gångbana så måste den fria höjden vara minst 2,5 meter över gångbanan och minst 5 meter över körbanan. Läs mer om häckar och buskage.

Vem ansvarar för vägskötsel, renhållning och snöröjning?
De lokala vägföreningarna ansvarar för underhåll och drift av enskilda vägar. Om du vill göra en felanmälan om till exempel sandning, skottning eller trasig gatubelysning är det vägföreningen du ska kontakta.

Om din synpunkt eller felanmälan gäller någon av de statliga vägarna är det Trafikverket du ska kontakta.

Tjörns kommun ansvarar för enstaka vägar samt vissa parkeringar och gång- och cykelvägar.

Om du inte vet vart du ska vända dig så kan Tjörns kundcenter hjälpa dig, tel 0304-60 10 10. Om du vill anmäla en akut vägskada ska du kontakta tjänsteman i beredskap, tel 0304-60 12 12.

Hur går jag tillväga för att bli av med en skrotbil?
Se vår sida Skrotbilar.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-06 11.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se