Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vanliga frågor om förskola och barnomsorg

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som rör förskola och annan barnomsorg, som pedagogisk omsorg och fritidshem.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga 15 timmars avgiftsfri förskola per vecka, eller 525 avgiftsfria timmar på ett år. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Detsamma gäller om barnet har rätt till förskola men vistas på förskolan mindre än 525 timmar per år. 

Frågor om ansökan och placering i förskola och barnomsorg

Ansökan till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids görs via vår e-tjänst.

Ansök om plats i förskola eller fritidshem

Garantitid innebär att du är garanterad en förskoleplats inom en viss tid efter att du ansökt. På Tjörn är garantitiden fyra månader. Däremot är det inte alltid möjligt att du erbjuds plats på den förskola du önskat.

Du kan ansöka om plats för ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast få en placering när det har fyllt ett år.

Du får ett brev hemskickat med erbjudande om plats så snart vi har ett besked att ge. Du tackar Ja eller Nej till platsen som erbjuds via bifogad svarsblankett.

Därefter skickas ett brev ut med information om vilken avdelning och startdatum för inskolning som gäller för ditt barn.

Ibland kan vi inte erbjuda den förskola som önskats. Tackar du Ja till det alternativ som ändå erbjuds, har ditt barn förtur till önskad förskola inför nästa läsår.

Tackar ni nej till ert förstaval stryks barnet ur kön.

Får ni erbjudande om plats till annan förskola kan ni tacka ja eller nej till detta men ändå stå kvar i kön till förstahandsalternativet - en så kallad omplaceringskö.

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen.

För barn som ställs i omplaceringskö gäller inte 4- månaders garantin.

Ja. Turordning till förskola sker enligt följande ordning:

1. Garantidatum, vilket innebär att barnet är garanterat plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

2. Syskonförtur, vilket innebär att ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola.

3. Geografisk närhet, vilket innebär att hänsyn tas till att i största möjliga mån erbjuda plats med hänsyn till geografisk närhet till hem eller till vårdnadshavares resor till och från arbete.

När du anmäler ditt barn till plats inom barnomsorg anger du inflyttningsdatum och adressen dit du ska flytta. Familjen måste vara folkbokförd i Tjörns kommun när barnet börjar.

Frågor om barnomsorg vid föräldraledighet eller arbetslöshet

Barn som har föräldrar eller vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor på förskolan.

För de vårdnadshavare som är föräldralediga med äldre barn i förskolan finns rätten till 15 timmar per vecka för det äldre barnet. Vistelsetiden beslutas av rektor.

Under de 14 första kalenderdagarna efter syskons födelse har barn i förskolan rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse.

För barn i förskola registrerar du ett nytt schema med önskad omsorgstid via appen Tieto Edu. Tänk på att schemat ska vara registrerat två veckor innan ditt barn ska börja.

De vårdnadshavare som enligt Försäkringskassan beviljats graviditetspenning med anledning av fysiskt ansträngande arbete har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor.

Frågor om registrering av inkomst och schema

Tjörns kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du får betala för barnomsorg. Om du inte registrerar din inkomst får du automatiskt betala full avgift för ditt barn enligt maxtaxan. Inkomsten registrerar du i vår e-tjänst.

Schemat du registrerar för ditt barns vistelsetid ligger till grund för hur förskolan fördelar sin bemanning över dagen.

Ändringar i schemat ska registreras minst två veckor i förväg. Justeringar i vistelsetid vid enstaka tillfällen görs i samråd med förskolan.

Frågor om uppsägning eller byte av plats inom barnomsorg

Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem görs senast två månader innan önskat uppsägningsdatum via vår e-tjänst. Platsen kan inte sägas upp muntligen. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Om du vill byta förskola för ditt barn, måste du göra en ny ansökan via vår e-tjänst . Byte sker i mån av plats, huvudsakligen i augusti.

E-tjänst för plats i förskola eller fritidshem

Frågor om övergång från förskola till fritidshem

Ja, platsen i förskola ska då sägas upp via vår e-tjänst två månader innan.

E-tjänst för plats i förskola eller fritidshem

  1. Om barnet har en avgiftsfri plats inom barnomsorg idag, måste du ansöka om en plats i fritidshem via vår e-tjänst.

  2. Har ditt barn en betalplats på förskola eller i pedagogisk omsorg idag, flyttas barnet automatiskt upp till fritidshem från och med 1 augusti det år barnet börjar skolan. Avgiften ändras automatiskt.

E-tjänst för plats i förskola eller fritidshem

För de vårdnadshavare som är föräldralediga finns inte rätten till fritidshem. Barnet får behålla platsen i två veckor efter nya syskonets födelse, därefter avslutas platsen.

Det är du som vårdnadshavare som är skyldig att meddela när nytt syskon föds eller när föräldraledighet påbörjas, annars fortlöper fakturan.

Mejla barnomsorg@tjorn.se vid syskons födelse.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet