Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kultur i skolan

För att säkerställa att barn och unga i Tjörns kommun har samma möjligheter och rättigheter till konst- och kulturupplevelser har kommunen tagit fram ett basutbud för varje årskurs.

Kulturträdet är en långsiktig plan för att garantera att alla barn och unga i Tjörns kommun, oberoende av vilken skola barnet går på eller vilken förskoleform man valt, aktivt får uppleva, delta i och själva skapa konst och kultur. Det finns ingen övre gräns för hur varje enhet vill komplettera utbudet, Kulturträdet redovisar endast det grundläggande utbud som ges. Kulturträdet innebär samtidigt en praktisk kompetensutveckling för lärare då de deltar i arbetspassen som den gästande pedagogen genomför tillsammans med eleverna.

Kulturträdet garanterar också möjligheten till minst en scenkonstupplevelse per läsår och årskurs.

Till varje del i Kulturträdet finns redovisat hur aktiviteten knyter an till läroplanens mål i de olika ämnena såväl som till övergripande mål och riktlinjer.

Bilden är ett träd där löven visar alla aktiviteter och konstformer som barnen tar del av i kulturgarantin över hela sin skolgång - från förskola till åk 9

Kontakt

Cathrine Berntsson

T f förvaltningschef kultur och fritid


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet