Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ledningsförnyelse Bö Tjärn-Skärhamn

Publicerad 9 september 2021, kl 08:32

Huvudvattenledningen från Bö Tjärn till Skärhamn byts ut etappvis under 2021 och 2022. Ett fåtal kortare driftstopp förväntas under projektets gång och aviseras i förväg. Projektet är i sin slutfas och prover tas för att säkerställa kvalitet.

Om driftstörningen

Berörda gator

Skärhamn

Påbörjad

April 2021

Förväntas klart

Första kvartalet av 2023

Tjörns kommun har bytt ut delar av dricksvattenledningen vid Bö Tjörn. Den nya ledningen går från Bö Tjörn till Skärhamn.

Gammal ledning som flutit upp på land tas om hand. Gammal ledning som ligger väl förankrad på sjöbotten lämnas kvar i enligt länsstyrelsen och miljöavdelningens krav. Entreprenörer som är upphandlade är Styckens Maskinentreprenad AB (anläggning) och VBot (sjötransporter).

Karta

Kontakt

Tjörns kundcenter


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet