Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ledningsförnyelse Nötsätersvägen

Publicerad 24 oktober 2022, kl 09:51

Ledningsförnyelse kommer att genomföras på Nötsätersvägen i Skärhamn med start vecka 43 år 2022 och fortgå februari ut 2023. Asfaltering kommer att ske under våren.

Projektet omfattar i huvudsak byte av dricksvattenledningen vilken är i omgående behov av förnyelse. Avloppsledningen har sättningar på ett fåtal ställen längs sträckan vilka åtgärdas samtidigt, resterande del av avloppsledningen förnyas schaktfritt (infodras med nytt rör) vid ett senare tillfälle.

Kommunen försöker styra genomförandet så att det inte ska störa boende eller verksamheter i största möjliga mån. Under arbetets gång kommer tillfälliga vattenledningar kopplas mot berörda fastigheter för att minimera avbrott, detta arbete startar under vecka 43. Där det behövs skall tillfälliga parkeringsplatser iordningställas av entreprenör. Asfaltering sker så snart vädret tillåter, senast framåt vårkanten.

Information om projektet kan fås av projektledare Oscar Larsson, alternativt av upphandlad entreprenör PEAB Anläggning AB via platschef Martin Lindmark, 0725-33 79 21

Det åligger platschefen att informera innan vägar stängs av och om eventuella brevlådor och sopkärl behöver flyttas.

I samband med etablering av byggarbetsplats kommer två parkeringas att tas i anspråk, se bild nedan.

Karta över parkeringsplatser i Skärhamn

Om driftstörningen

Berörda gator

Nötsätersvägen

Påbörjad

Vecka 43

Förväntas klart

Arbetet förväntas pågå hela februari.

Karta

Kontakt

Oscar Larsson
Projektledare, vatten och avlopp
oscar.larsson@tjorn.se
0304-601473

Tjörns kundcenter


Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet