Sundsby Säteris logga, till startsidan
Bild av trädgård

Fårhuset

Sundsby säteri lånar ut lokal till konstnärer och hantverkare

Sundsby säteri erbjuder i sommar fyra konstnärer att låna Fårhuset på säteriet för att visa upp sina hantverk och konstnärskap. Satsningen – kallad färg & form pop up – är ett led i Tjörns kommuns arbete att stötta konstnärer, hantverkare och kulturarbetare.

Färg & form Pop Up

Blomma på fält

Satsningen är i linje med Tjörns kommuns kulturpolitiska strategi, som anger att ”konstnärer ska ges ökade möjligheter att exponera sina arbeten i offentliga sammanhang samt i marknadsföring av kommunen. Tjörns kommun ska medverka till möjligheter för konstnärer att samarbeta med andra näringar, organisationer och institutioner”.

För att ge besökaren möjlighet att se olika former av hantverk/konst och tekniker förbehåller sig Tjörns kommun tillsammans med representanter från arbetsgruppen på Sundsby säteri, rätten att självständigt besluta om vilka aktörer som erbjuds plats.

För att ansöka om att få göra en färg & form-pop-up i Fårhuset under en av perioderna vill vi ha följande av dig:

- En professionell presentation av dig, ditt hantverk och de produkter du vill sälja på plats.
Vi vill ha bilder på dina alster samt ett cv där du presenterar dig själv.

- Du får gärna utöva ditt hantverk på plats under dessa veckor.

- Har du önskemål om att dela lokal och period med annan hantverkare ska ovannämnda önskemål om presentation med cv och bilder även lämnas för denna person.

- Amatör eller proffs, alla kan söka. Vi vill lyfta fram och stötta dig som är hantverkare eller konstnär utan att kanske haft möjlighet att ställa ut tidigare. Även du som inte är bosatt på Tjörn är välkommen att söka.

Ange i din ansökan vilken av följande perioder du vill synas på säteriet:
Period 1: v 22, 23 och 24
Period 2: v 25, 26 och 27
Period 3: v 28, 29 och 30
Period 4: v 31, 32 och 33

Ange gärna fler önskemål exempelvis: I första hand period 1, i andra hand period 3 osv.

- Öppettider under tilldelad period: tisdag-söndag kl 11-18. Under öppettiderna ska lokalen vara bemannad av den/de som fått den tilldelade perioden. Ovan angivna tider är minimitider, du får gärna ha öppet längre.

- I lokalen ska du under tilldelad period visa upp ditt hantverk. Vill du ha produkter till försäljning ska det vara dina egenhändigt skapade alster, det du presenterar i din ansökan. Produkterna ska harmoniera med platsen och visionen.

- Du får tillträde till lokalen på måndagen i din första vecka. Du lämnar lokalen tömd och städad efter stängning sista söndagen i din period.

- Du ansvarar själv för att marknadsföra din medverkan.

- Vi vill ha din ansökan hos oss senast 18 april 2022.

- För att ge besökaren möjlighet att se olika former av hantverk/konst och tekniker förbehåller sig Tjörns kommun tillsammans med representanter från arbetsgruppen på Sundsby säteri, rätten att självständigt besluta om vilka aktörer som erbjuds plats.

Ansökan ska lämnas elektroniskt till kultur.fritid@tjorn.se

Ansökan ska vara en professionell presentation av dig, ditt hantverk och dina alster du vill sälja på plats. Vi vill ha bilder på dina produkter samt ett CV där du presenterar dig själv.

Reservationer
Ansökan ska följa krav och förutsättningar ovan samt innehålla efterfrågade uppgifter för att granskning och utvärdering ska kunna ske på ett rättvist sätt. Avvikelser och reservationer kan komma att innebära att ansökan förkastas.

Samtliga ansökningar kan förkastas
Om inga lämpliga ansökningar inkommer eller erforderliga kommunala beslut inte erhålls så kan förfrågan komma att avbrytas.

Ersättning
Tjörns kommun och Sundsby säteri friskriver sig från alla ersättningsanspråk som har sitt ursprung i nedlagt arbete.

Sista dag för ansökan
Sista dag att lämna är 2022-04-18

Underrättelse om beslut
Underrättelse om beslut lämnas under veckan 17, 2022. Underrättelse om beslut innebär ingen garanti för avtalstecknande. En förutsättning för bindande avtal är att båda parter har undertecknat avtalet.

Lokalen hyrs ut i befintligt skick och har en yta på ca 21 kvadratmeter. Rummet har trägolv, tre målade väggar och småblommig tapet på en vägg. 2 element. Gallerförsedda fönster. Enklare takbelysning. Ingen övrig inredning.

- Soprum för hushållssopor och matavafall tillhandahålls av kommunen och ingår i avtalet. Kartong, wellpapp, glas och övriga sopor som ska sorteras bortförs av den som nyttjar lokalen.

- I lokalen finns inget vatten och avlopp.
- Det finns inget internet i lokalen.
- Toalett som delas med säteriets övriga gäster finns i separat byggnad inom säteriets område.
- Det finns lås och larm på dörren till fastigheten.

Du får inte:
- Av säkerhetsskäl får inte levande ljus eller liknande användas i fastigheten

- Spika eller på annat sätta fast något i lokalen. Vid överenskommelse kan kommunen erbjuda 4 st enklare skivor som står på golvet, lutade mot väggen att använda för detta ändamål.


Presentation av Sundsby säteri:
Sundsby säteri ligger ca 45 minuter norr om Göteborg och ca 45 minuter söder om Uddevalla. Sundsby säteri ägs och förvaltas av Tjörns kommun genom Tjörns Bostads AB. Kommunen ser Sundsby som en mycket viktig plats utifrån flera perspektiv:

- det är ett viktigt besöksmål, unikt för sin historia

- som besöksmål, finns flera intresseinriktningar; natur, park/trädgård, köksträdgård, historia, arkeologi, byggnadsvård och matkultur med mera

- naturen och vandringslederna främjar friluftslivet

Tjörns kommuns vision om Sundsby säteri;
”Utveckla Sundsby till ett kulturarvscentrum, genom att bevara den unika miljön, spegla den historiska utvecklingen och visa ett levande hantverk.”

”Sundsby ska vara ett aktivt natur- och kulturarvscentrum, verksamheterna ska präglas av kvalité, omtanke och varsamhet. Sundsby ska vidare vara en positiv mötesplats för besökare som ger upplevelser, inspiration och rekreation – och som främjar det lokala näringslivet”

Våra förväntningar på dig är att du bedriver verksamheten i harmoni och i linje med de visioner som finns för Sundsby säteri. Det gäller både inriktning och utbud.

Kommunens kontakt
Christina Holmberg, Verksamhetskoordinator, Sundsby säteri.
Kultur och Fritidsförvaltningen.

Visning av plats och lokal
För överenskommelse om tid för visning av plats och lokalen, kontaktas Christina Holmberg, verksamhetskoordinator,
Sundsby säteri.
Kontakt sker via e-post: christina.holmberg@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Sundsby Säteri

Sundsbyvägen
471 73 Hjälteby

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet