Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Överenskommelsen

I vårt värdegrundsarbete utgår vi i från den överenskommelse som tagits fram mellan ungdomar och personal. Den ska vara väl känd och respekteras av dig som är med i våra aktiviteter.

På Delta har alla samma värde. Vi har ett tillåtande klimat där vi respekterar varandra utifrån varje individs förutsättningar. Vi är ödmjuka och omtänksamma om varandra. Genom ett öppet sinne och en ständig nyfikenhet möjliggör vi för kreativitet. Genom kamratskap och delaktighet skapar vi tillsammans trygga mötesplatser för ungdomar på Tjörn.

Under rubrikerna nedan kan du läsa vad som menas med överenskommelsen och vad som ingår i den.

På Delta tillåts inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Verksamheten bygger på allas likas värde och genomsyras av jämställdhet. I Deltas verksamhet är de nolltolerans mot skojbråk. Det är inte tillåtet med energidryck, alkohol eller droger i verksamheten.

Kulturskolans värdegrund utgår från barnkonventionen.

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
 • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kulturskolans värdegrund utgår från diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är förbjudet om det till exempel beror på:

 • Funktionsnedsättning
 • Ålder
 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Det är dina intressen och behov som styr. Det är vägen till resultatet som är det viktigaste. Du som deltagare kan, utifrån dina intressen och drömmar, delta i en kurs eller starta upp ett projekt som du vill genomföra. Med hjälp från personal får du coachning i hela processen, från planering till genomförande.

Varje läsår genomför vi olika projekt på Delta.

Det kan vara återkommande långa, korta, större eller mindre arrangemang eller projekt. Innehållet varierar men vi vill alltid ha barn och unga med i planering och genomförande.
Vid vissa projekt samarbetar vi med andra förvaltningar inom kommunen, våra grannkommuner och även med andra aktörer i vårt samhälle som till exempel föreningar och företag.

Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund, vilken sexualitet du har, hur mycket svenska du kan, om du har någon funktionsvariation eller vilken religion du har eller inte har. Här ska du kunna ta plats och ge plats samt känna dig säker. Här ska alla kunna vara sig själva.

Respekt innebär att du lyssnar på dina kompisar. Problem och konflikter löser du genom att prata med dina kompisar i lugn och ro. Om du känner att det är svårt att vara schysst och visa respekt, säger du till. Du har rätt att få stöd och hjälp att hantera konflikten som uppstått.

Om du inte godtar och följer överenskommelsen så kommer pedagogen först att prata med dig. Om du fortfarande, efter samtalet, inte förstår hur vi arbetar så resulterar det i att du får lämna verksamheten och telefonsamtal går till din vårdnadshavare/förälder. Avslutas din kurs på grund av att du inte följt vår överenskommelse måste ändå avgiften betalas.

Tillsägelse -> Varning -> Avstängd
Vi stoppar det vi ser och hör.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet