Deltas logga, till startsidan
Bild för artikel

Frågor och svar om Delta

Här har vi samlat frågor som vi fått om Delta, om vår verksamhet, hur vi jobbar med mera. Svaren hoppas vi ska förtydliga vårt uppdrag.

När vi flyttade in i gamla folkskolan i Skärhamn 2013 så utlyste vi en namntävling. Vi fick in många olika förslag. Namnet skulle visa på verksamhetens bredd, vara lätt att säga och skriva, lätt att komma ihåg. Vann gjorde namnet Delta och beslutet togs oktober 2014. Motiveringen löd:

"Ett namn som kan ha flera betydelser, gillar vi. Delta kan vara den grekiska siffran som visar 3. I vårt hus arbetar tre olika verksamheter, Kulturskolan, Kulturpedagogpoolen och Kultur- och fritidscentra. Delta kan också vara flodens delta, vi har ett gemensamt uppdrag att göra det bästa för barn och unga på Tjörn och det gör vi på olika sätt. Delta kan också vara att få delta i det vi erbjuder, utifrån sina förutsättningar och kunskaper. Enkelt att skriva - enkelt att säga - lätt att minnas"

Ja, det är det. Kanske kan denna förklaring/liknelse hjälpa dig.

IKEA är både en byggnad och ett koncept, eller hur? När du tänker på IKEA så ser du något framför dig. Det kan vara det billiga fikat, de fina möblerna eller kanske bollhavet! Allt är lika rätt, allt finns ju där. Du kanske också "ser" vart det ligger, beroende på vart du bor. Vi på Tjörn tänker kanske närmast på IKEA i Bäckebol eller Torp.

Delta är ett koncept som vill ge barn och unga många bra fritidsaktivteter att delta i. Det kan vara alltifrån att spela ett instrument, dansa eller måla en bild till att mecka med en EPA-traktor, vara med i gaminggruppen eller delta i en projektgrupp som utformar en sommarfestival. Vi erbjuder många olika kurser i kulturskolan och lika många klubbar i kultur- och fritidscentra. Till vår verksamhet ska du kunna vara med utifrån ditt intresse och dina möjligheter. Vi säger därför att verksamheten är bred. Deltas verksamhet finns på hela ön.

I Delta-huset i Skärhamn finns kurslokaler för kulturskolans gruppverksamheter och kultur- och fritidscentra. Huset är också vår gemensamma huvudarbetsplats.

På Delta kan du vara med, få utvecklas i ditt intresse på våra olika arenor. Vi kallar dessa hos oss för klubb eller kurs. Du kan vara aktiv och delaktig i bägge. Både klubben och kursen bygger på din delaktighet och ditt inflytande.

Kultur- och fritidscentras klubbverksamhet
Klubb innebär att du är fullt ut delaktig i verksamhetens alla steg; från idé, över planering och förarbete, till genomförande och utvärdering. De olika klubbarnas innehåll kan variera från år till år. Att klubben startas upp bygger på att du och dina kamrater vill det. I klubben finns ungdomskonsulent eller kulturpedagog för att stötta och stödja dig och dina kompisar i genomförandet. Klubben går under kultur- och fritidscentras regi och är gratis.

Kulturskolans kurser
Kursen är en handledd konstnärlig utbildning där du kan få möjlighet till fördjupning i ett konstnärligt uttryck eller ämne som vi kallar det. Kursen är i kulturskolans regi och kostar 500 kr per termin. I våra kurser får du individuell utveckling inom de ämnen som våra politiker har beslutat att vi ska ha i vår kommun. Kursen leds och planeras av en kulturpedagog. Din delaktighet över din kursplan är viktig för att nå de mål du sätter upp. Vi ska hjälpa dig att nå dina mål. Kursen ges regelbundet över hela läsåret och garanterar 26 tillfällen per läsår tillsammans med Kulturpedagog.

Klubben kan leda till en kurs, till en fördjupning och utbildning.
Kursen kan leda till en klubb där du och dina kamrater utforskar och planerar själva en aktivitet.

Delta-huset är Skärhamns gamla folkskola och uppförd 1921 och har 4 våningar.
Den ligger högst upp på ett berg i centrala Skärhamn, syns tydligt från hamnen. Adressen är Södra Skolgatan 15.

Bottenplan
Här har kultur- och fritidscentra sina lokaler. Två större samlingsrum och ett kök att fixa enkel mat i.
Plan 1.
Musikrum, gamingrum, teatersal, teaterförråd, danssal och en korridor inredd med sköna "tågkupéer".
Plan 2.
Filmrum med greenscreen, arbetsrum, ensemblesal och kontor.
Plan 3.
Konferensrummet Insikt med en bedårande utsikt över västerhavet. Denna lokal använder vi också till bildsal och har bildkurserna här.

Delvis. Huset är gammalt och har inte alla de anpassningar som vi skulle önska. Detta finns i huset:

De som jobbar på Delta är avdelningschef, gruppledare, kulturpedagoger ungdomskonsulenter och ungdomssamordnare.
Vi arbetar tillsammans för att göra barn och ungas fria tid så bra, innehållsrik och kvalitativ som möjligt. Vi arbetar på hela Tjörn och vi har vår gemensamma arbetsplats i Delta-huset, Skärhamn

Ungdomskonsulenterna arbetar med målgruppen 13-19 år och har sin verksamhet förlagd till mötesplatserna Kultur- och fritidcentra. De leds av gruppledaren Anna-Karin "ako" Leverin. Kultur- och fritidcentra finns i Delta-huset i Skärhamn och på Häggvallskolan i Höviksnäs. Du kan också träffa på dem på våra högstadieskolor på Tjörn

Kulturpedagogerna arbetar med kursverksamhet i kulturskolan och finns med i grundskolans arbete med Kulturträdet. Målgruppen är 0–19 år. Några musiklärare ansvarar också för musikundervisningen på några skolor. De flesta kurserna är i Delta-huset, Skärhamn men också ute på Tjörns skolor. Gruppledare för kulturpedagogerna är Andreas Gunnarsson

Vi har också gemensamma uppdrag som till exempel att göra arrangemang, lov- och lägeraktiviteter, driva olika projekt och att delta i funkisaktiviteter som Måndagsklubben och Kulturtorsdag

Avdelningschef är Cathrine Berntsson och arbetslaget består av cirka 25 personer.

Delta har olika aktiviteter.

Kulturskolan har 16 olika kurser att välja mellan som har en terminskostnad. För att veta vilka som går, hur många som är i kursen och vart vi ska sända fakturan så måste vi få in en anmälan.

Kultur- och fritidscentra har olika klubbar. Dessa kostar ingenting. Vissa klubbar har en begränsning i hur många som kan vara med, därför kan vi behöva få in anmälan.

Sedan så vill vi att du ska vara trygg och säker i vår verksamhet. Därför har vi tagit fram en överenskommelse i våra aktiviteter. Den vill vi att du ska känna till. Genom anmälan så får du ta del av vad det står här. Om något händer dig när du är hos oss så vill också kunna kontakta anhörig direkt. Då kan vi hitta kontakuppgifter lätt i vårt system.

I vårt system som heter Speedadmin så kan vi lätt komma i kontakt med dig, dina föräldrar eller annan anhörig som du uppgett vid anmälan. Det kan vara bra om vi till exempel ställer in eller flyttar en aktivitet. Då kan vi omgående sända ut mejl eller sms.

Från och med 2020 är Barnkonventionen lag.
Barnkonventionen har 54 artiklar. Det som styr Deltas verksamhet tydligast är artiklarna 2, 4, 6, 12 och 31.
I artikel 31 står det att "Barn har rätt till lek, vila, kultur och fritid" Det tar vi som vårt tydligaste mål.

När vi arbetar i skolan gäller skolans mål och Skolplanen som också är lag.

Vi arbetar också efter nationella mål som Agenda 2030 och deltar i folkhälsoarbetet.

Sedan har vi mål som Tjörns politiker antagit i kommunfullmäktige och i vår nämnd, kultur- och fritidsnämnden.

Ja, det kan du. Vi tycker till och med det skulle vara roligt om fler ville nyttja vårt fina hus när vi själva inte använder det.

Det går att hyra hela huset eller enskild lokal.
Priset varierar beroende på om du är privatperson eller om det är förening.
Vi har regler och rutiner som måste följas och som du som hyresgäst måste ta del av och förstå innan vi hyr ut.

Vill du veta mer om uthyrning, tid och kostnad?
Kontakta

Cathrine Berntsson

Avdelningschef Delta


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 januari 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Hitta till oss

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Kulturskolan Delta
Kultur- och fritidscentra

Kultur- och fritidscentra
Häggvallskolan

Höviksnäsvägen 1
471 70 Höviksnäs

Kontakta oss

Kulturlotsen

Tjörn kommuns logga, till Tjörn kommuns startsida

Möjligheternas ö hela året och för hela livet