Tjörn kommuns logga, till startsidan

Lämna synpunkt, klagomål eller gör en felanmälan

Vi vill gärna veta om du är nöjd med de tjänster som kommunens verksamheter erbjuder. Det kan hjälpa oss att bli en ännu bättre kommun. Du kan även felanmäla fel på till exempel vägar, parkbänkar, lokaler eller annat som kommunen ansvarar för.

Du kan lämna din synpunkt anonymt, men vi kan då inte besvara dig vid eventuella frågor, återkoppla om vi har några ytterligare frågor eller om du vill ha hjälp med ditt ärende. Om du väljer att vara anonym så kommer vi att hantera ärendet enligt informationen som finns.

Klagomål på skolan

Alla kommuner ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på skolan.

Klagomål kan lämnas digitalt, muntligt och skriftligt

  • Lämna ditt klagomål digitalt via webbformulär.
  • Lämna klagomål muntligt – kontakta skolans förskolechef eller rektor.
  • Lämna klagomål skriftligt – kontakta expeditionen på skolan för att få klagomålsblanketten. Fyll i den och lämna tillbaka den till expeditionen.

Bekräftelse

När du lämnat in ditt klagomål skickar kommunen inom två arbetsdagar en bekräftelse på att det tagits emot och vilken förskolechef eller rektor som ansvarar för att klagomålet behandlas.

Besked inom tio arbetsdagar

Inom tio arbetsdagar skriver kommunen till dig och lämnar besked om vad som händer.

Ditt klagomål blir en allmän handling

Alla inkomna klagomål registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i ett datasystem och blir, liksom klagomålet, en allmän handling.

Detta innebär att ditt klagomål blir offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag görs endast om det innehåller uppgifter som behöver sekretesskyddas. Tänk på detta när du lämnar ditt klagomål.

Du kan vara anonym

Du kan välja att vara anonym då du lämnar ditt klagomål. Då kan det dock inte utredas.

Klagomål miljö och hälsa

Klagomål gällande miljö- och hälsa, livsmedelshantering, strandskydd, ovårdad tomt eller olovligt byggande kan anmälas till miljöavdelningen.

Lämna synpunkt, klagomål eller gör en felanmälan – fyll i vårt formulär


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet