TBAB logga, till startsidan

Hållbar renovering

Hållbar renovering innebär att man tittat på klimatpåverkan på en renovering. ROT – Klimatkrav till rimlig kostnad. Projektet är delvis finansierat av energimyndigheten. Tjörns Bostads AB är en av 8 testpiloter.

IVL Svenska miljö institutet

Minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

IVL Svenska miljöinstitutet har finansierat projektet. Det området vi jobbar med i detta projekt är renoveringen på Fågelkärrsvägen. Vi bidrar med kunskap för att byggindustrin ska minska sin klimatpåverkan för framtiden.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars 2023