TBAB logga, till startsidan

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi får till oss.

Registrera dig via vår hemsida. Därefter kan du söka bland våra lediga objekt och själv göra din intresseanmälan. Har du inte tillgång till dator kan du ringa vårt kontor.

Lediga lägenheter publiceras under "ledigt att hyra" i en vecka och köpoängen avgör vilka som får erbjudande om visning.

Nej, kundnumret är personligt och får inte överlåtas.

Du kan hitta dina hyresavier under Min bostad.
Min bostad

Ja, det kan du genom din internetbank. Saknas en siffra i kundnr sätter du en nolla först.

Ja, registrera dig via din internetbank.

Du säger upp lägenheten via din hemsida Uppsägning via Min bostad, ditt giltiga hyreskontrakt eller på annan typ av dokument. Den ska vara underskriven och oss tillhanda senast den sista i månaden. Viktigt att komma ihåg är att i hyreslagen står det att uppsägningstiden är tre kalendermånader förutom vid dödsfall som har 1 månads uppsägningstid. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp. Exempel: Du säger upp 4 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni.

Dagtid kontaktar du vår felanmälan. Utanför kontorstid ringer du
Prevent 0303-80 150

Du tar kontakt med Anticimex och säger att du bor hos oss på Tjörns Bostads AB. Vi har avtal med Anticimex 075-245 10 00

Du tar kontakt med Telia 020-20 20 70
Vi har avtal med Telia att de ska hjälpa våra hyresgäster. De ska byta ut allt som är sönder. Vi har ett ström 1 avtal och det är de rutiner de ska följa.

Nej, det kan du inte. Telia lagom ingår i hyran.

Du tar kontakt med det bolaget du har köpt tjänsten ifrån. Det finns ett fibernät indraget i lägenheten men vi har inget internet i lägenheterna.

Du tar kontakt med oss för bedöming av skadan. Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig.

Du har själv ansvar för persiennerna i din lägenhet. Vi gör inget med dessa.

Beroende på vad som ska göras/beställas, kan det ta olika lång tid. Du kan se ditt ärende på hemsidan.
Felanmälan via Min bostad

Ja, du behöver fylla i ett formulär på Tjörns kommun för att beställa ett passerkort.
Formulär

Det finns ett stort intresse av er som bor hos oss att kunna ladda en elbil. Vi tittar nu på olika möjligheter. Den första laddstationen är installerad på Vebergsvägen.

Ja, alla invånare har eget ansvar att ha hemberedskap.
Kommunens krisberedskap

Tittar vi historiskt bakåt så tar det 2-5 år.

I våra miljörum finns det 8 olika sorteringskärl där du kan slänga dina sopor.
Sorteringsguide Pdf, 75 kB.
Övrigt slängs på återvinningscentralen.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 januari