TBAB logga, till startsidan

Att flytta ut

När du flyttar behöver du lämna in dina nycklar senast klockan 12 på flyttdagen, vilket är den första vardagen i månaden.
Det innebär att om den 1:a infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag så sker flytten närmsta vardag efter det.

Bra att veta vid utflytt

Uppsägning

Du lämnar in en underskriven uppsägning. Blanketten skickas eller lämnas till Tjörns Bostads AB. Uppsägningstiden är 3 månader och gäller från månadsskiftet.

Lägenhetsvisning

När du säger upp ditt hyreskontrakt annonserar vi ut din lägenhet för att hitta en ny hyresgäst. Då måste du vara beredd att låta sökande titta på bostaden. Ni får naturligtvis komma överens om tidpunkten.

Besiktning vid utflyttning

Besiktningspersonen kontaktar dig under din sista kontraktsmånad och meddelar tid för besiktning. Det sker i samband med utflyttningen. Besiktningspersonen ser bland annat över om det finns skador eller slitage i lägenheten utöver vad som är normalt.

Hittar besiktningspersonen brister noteras de som en anmärkning i besiktningsprotokollet. Du faktureras för eventuella skador och/eller onormalt slitage. Alla eventuella anmärkningar måste vara fackmannamässigt åtgärdade innan kontraktstiden löpt ut för att du ska slippa betala för dem. Vi rekommenderar att du är med under besiktningen.

Flyttstädning

Det är viktigt att du städar noggrant. Du får en checklista av oss. Vid anmärkning debiteras du för omstädning enligt Sveriges allmännyttas prislista.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars 2023