TBAB logga, till startsidan
Tjörnbron

Hyra och bo

Tjörns Bostads AB är ett kommunalt fastighetsbolag och är den största fastighetsägaren i Tjörns kommun.
Inom fastighetsbeståndet ryms hyreslägenheter, kommersiella lokaler och lokaler för kommunens verksamheter.

Uthyrningspolicy

Beskriver de regler som vi använder vid uthyrning av lägenheter och de krav som ställs på dig som ska hyra en lägenhet hos oss.

 • Alla som fyllt 16 år är välkomna att ställa sig i kö genom att registrera sig på vår hemsida.
 • Du ska ha fyllt 18 år för att kunna ingå ett hyresavtal.
 • Du ska uppfylla våra inkomstkrav.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Du får inte ha negativa boendereferenser.
 • Du ska respektera vårt krav på hur många som får bo i lägenheten.

 • För att behålla din kö-tid ska du logga in på vår hemsida minst en gång per år från det datum du anmälde dig.
 • Du får en kö-poäng per dag från den dag du anmäler dig.
 • Tackar du nej till erbjuden lägenhet eller inte svarar tre gånger på visningserbjudande, under sex månader, blir du spärrad i sex månader från att söka lägenhet. Din kö-tid berörs inte.
 • När du tilldelas en lägenhet raderas dina kö-poäng.
 • För omflyttning ska du ha bott minst två år hos oss, med undantag av vad vi bedömer som beaktansvärda skäl, och du ska ha uppfyllt vår uthyrningspolicy.
 • Du ska ha hemförsäkring under hela hyrestiden och du ansvarar själv för att teckna hemförsäkringen.
 • Avvikelser från uthyrningspolicyn beslutas av VD.

Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran och försörjning för den sökta lägenheten. Du ska kunna styrka och verifiera dina inkomster. Vi utför kreditupplysning.

Följande inkomster godkänns hos Tjörns Bostads AB:

 • Lön från arbete/egen näringsverksamhet
 • A-kassa
 • Pension
 • Studiemedel
 • Ersättning från försäkringskassa (föräldrapenning, sjukpenning, bostadsbidrag, aktivitetsersättning med flera)

En borgensman kan uppväga låg inkomst och/eller betalningsanmärkningar. Borgensman ska uppfylla bolagets regler, inkomstkrav och får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder.

Söker två personer lägenhet tillsammans genomförs inkomstprövning på den sammanlagda inkomsten.

Du ska kunna betala din hyra och vi har därför följande krav:

 • Du får inte ha några aktuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten eller hyresskuld.
 • Du ska ha god betalningsmoral.

Du får inte ha negativa referenser från tidigare hyresvärd. Som negativa referenser räknas:

 • Dokumenterad störning
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Falska handlingar och dokumentation
 • Vanvård av lägenhet
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet
 • Upprepade sena hyresinbetalningar
 • Hot eller våld mot personal
 • Brutit mot krav kring maxantal per lägenhet

Fördelning av lägenheter sker enligt följande:

 1. Bolagets egna behov vid renovering och ombyggnation.
 2. Avtal med Tjörns Kommun.
 3. Bolagets egna kö-system där de med flest kö-poäng står först i kön.
 4. Intern omflyttning för bolagets egna hyresgäster.

Det är viktigt för allas trivsel att antalet personer i lägenheten är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Vårt krav på maxantal personer vid inflyttning som ska bo i den sökta lägenheten:

 • 1 rum och kokvrå, max två personer
 • 1 rum och kök, max tre personer
 • 2 rum och kök, max fyra personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sju personer
 • 5 rum och kök. max nio personer

Lägenhetsförmedling

Öppettider

Vardagar 10.00–15.00 (lunchstängt 12.00–13.00)

Kontakt

0304-60 16 90
tbab@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 31 oktober 2023