Tjörn kommuns logga, till startsidan

Viktig information

Den här sidan uppdateras löpande med viktig information som kan påverka kommunal service.

Till exempel störningar i vattenleveransen som vattenläckor och underhållsarbeten på VA-nätet och andra driftstörningar. Här hittar du också information om eventuella eldningsförbud eller otjänligt badvatten med mera.

Vill du även få aviseringar via SMS eller e-post om händelser som påverkar kommunalt vatten och avlopp kan du anmäla dig i vår kontaktlista.

 • Vattenavstängning på Koholmen torsdag 20 januari

  Störning: 20 januari kl 08:00 till 20 januari kl 16:00

  På grund av en vattenläcka kommer vattnet att stängas av på Koholmen torsdag den 20 januari mellan klockan 08:00-16:00.

 • Tjörnbron stängs av återkommande nätter januari till juni

  Störning: 1 januari kl 00:00 till 30 juni kl 00:00

  Under första delen av 2022 kommer Tjörnbron att stängas av vissa, återkommande nätter. Från klockan 23:00 till 04:30. För att veta mer besök Trafikverkets webbplats.

 • Förbättringsarbeten på Linnevikens parkering

  Störning: 18 oktober kl 00:00 till 1 mars kl 00:00

  Under vinterhalvåret kommer vi röja sly, ta bort grenar och mindre träd samt bättra på underlaget för att kunna få fler och lättillgängliga parkeringsplatser. Därför behöver parkeringen frigöras från båtkärror, båtar och släp som parkerats där.

 • Renovering av brygga i Skärhamns hamn

  Störning: 1 november kl 00:00 till 1 juli kl 00:00

  Delar av bryggan i Skärhamns hamn renoveras med start under november 2021. Under arbetet kommer det inte vara möjligt att gå bryggpromenaden längs med havet. Vi hänvisar istället till gångbanan längs vägen.

 • Ledningsförnyelse Bö Tjärn-Skärhamn

  Störning: 26 april kl 00:00 tills vidare

  Huvudvattenledningen från Bö Tjärn till Skärhamn byts ut etappvis under 2021 och 2022. Ett fåtal kortare driftstopp förväntas under projektets gång och aviseras i förväg.

 • Återvinningscentralen byggs om

  Störning: 1 november kl 07:00 till 31 december kl 17:00

  Arbetet med att bygga om återvinningscentralen och att täcka över deponin (gamla ”tippen”) kommer att fortsätta under stora delar av 2022.

Hantera prenumeration

Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 augusti 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet