Tjörn kommuns logga, till startsidan

Viktig information

Den här sidan uppdateras löpande med viktig information som kan påverka kommunal service.

Till exempel störningar i vattenleveransen som vattenläckor och underhållsarbeten på VA-nätet och andra driftstörningar. Här hittar du också information om eventuella eldningsförbud eller otjänligt badvatten med mera.

Vill du även få aviseringar via SMS eller e-post om händelser som påverkar kommunalt vatten och avlopp kan du anmäla dig i vår kontaktlista.

 • Förbättringsarbeten på Linnevikens parkering

  Störning: 18 oktober kl 00:00 till 1 mars kl 00:00

  Under vinterhalvåret kommer vi röja sly, ta bort grenar och mindre träd samt bättra på underlaget för att kunna få fler och lättillgängliga parkeringsplatser. Därför behöver parkeringen frigöras från båtkärror, båtar och släp som parkerats där.

 • Renovering av brygga i Skärhamns hamn

  Störning: 1 november kl 00:00 till 1 juli kl 00:00

  Under arbetet kommer det inte vara möjligt att gå den populära bryggpromenaden längs med havet. Vi hänvisar istället till gångbanan längs vägen.

  Projektledare för bryggrenoveringen är Skärhamns båtförening,
  Bengt Olsson Hamnkapten
  0304-670999
  info@skarhamnsbatforening.se

 • Rörbrott Höviksnäsvägen

  Störning: 13 oktober kl 00:00 till 5 november kl 00:00

  Det har skett ett rörbrott på en spillvattenledning som går längs Höviksnäsvägen 3-5.

 • Servicearbete på gång- och cykelvägen Myggenäs–Häggvall

  Störning: 10 oktober kl 00:00 till 31 december kl 00:00

  Med start den 10 oktober och året ut kommer vi att siktförbättra och rensa diken vid gång- och cykelvägen mellan Myggenäs och rondellen i Häggvall. Under arbetet kommer gång- och cykelvägen bitvis att stängas av för cyklister men vara öppen för gående.

 • Gång- och cykelbron i Häggvall avstängd 20 september–31 december

  Störning: 20 september kl 06:00 till 31 december kl 00:00

  Bron stängs av på grund av reparationsarbeten. Välj istället gång- och cykeltunneln under länsväg 169.

 • Ledningsförnyelse Bö Tjärn-Skärhamn

  Störning: 26 april kl 00:00 tills vidare

  Huvudvattenledningen från Bö Tjärn till Skärhamn byts ut etappvis under 2021 och 2022. Ett fåtal kortare driftstopp förväntas under projektets gång och aviseras i förväg.

 • Återvinningscentralen byggs om

  Störning: 1 november kl 07:00 till 31 december kl 17:00

  Arbetet med att bygga om återvinningscentralen och att täcka över deponin (gamla ”tippen”) kommer att fortsätta under stora delar av 2021.

Hantera prenumeration

Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet