Tjörn kommuns logga, till startsidan

Viktig information

Den här sidan uppdateras löpande med viktig information som kan påverka kommunal service.

Till exempel störningar i vattenleveransen som vattenläckor och underhållsarbeten på VA-nätet och andra driftstörningar. Här hittar du också information om eventuella eldningsförbud eller otjänligt badvatten med mera.

Vill du även få aviseringar via SMS eller e-post om händelser som påverkar kommunalt vatten och avlopp kan du anmäla dig i vår kontaktlista.

 • Planerat underhåll av tjorn.se

  Störning: 20 september kl 22:00 till 21 september kl 02:00

  Mellan tisdag den 20 september klockan 22.00 till onsdag 21 september 02.00 kommer det att genomföras ett planerat underhållsarbete som kan påverka tjorn.se.

 • Tjörnbron stängs av återkommande nätter augusti till december

  Störning: 1 augusti kl 00:00 till 31 december kl 00:00

  Under andra delen av 2022 kommer Tjörnbron att stängas av vissa, återkommande nätter. Från klockan 23:00 till 04:30. För att veta mer besök Trafikverkets webbplats.

 • Ledningsförnyelse vid Rönnängs brygga

  Störning: 12 september kl 00:00 till 9 oktober kl 00:00

  Ett arbete med ledningsförnyelse av VA (vatten och avlopp) i närheten av rondellen vid Rönnängs brygga har påbörjats. Arbetet väntas pågå vecka 37 till och med vecka 40.
  Korttidsparkeringarna vid rondellen är inte tillgängliga under tiden.

 • Ledningsförnyelse Bö Tjärn-Skärhamn

  Störning: 26 april kl 00:00 tills vidare

  Huvudvattenledningen från Bö Tjärn till Skärhamn byts ut etappvis under 2021 och 2022. Ett fåtal kortare driftstopp förväntas under projektets gång och aviseras i förväg.

 • Återvinningscentralen byggs om

  Störning: 1 november kl 07:00 till 31 december kl 17:00

  Arbetet med att bygga om återvinningscentralen och att täcka över deponin (gamla ”tippen”) kommer att fortsätta under stora delar av 2022.

Hantera prenumeration

Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet