Tjörn kommuns logga, till startsidan

Folkhälsa

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen. Här redogör vi för centrala begrepp inom folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete.

Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen.

De flesta Tjörnbor är nöjda med sin livssituation och sin hälsa. Drygt 70 procent av de vuxna uppger att de har en god hälsa och 7 procent att de har en dålig hälsa. Ungdomars självupplevda hälsa är något sämre.

Därför satsar Tjörns kommun extra mycket på ungdomar, men också på andra grupper – många äldre upplever till exempel ofrivillig ensamhet i högre grad än övriga befolkningen.

  • Alla elever i årskurs nio får lektioner för att lära sig hantera livets svårigheter och öka sina kunskaper om psykisk hälsa
  • Personal som arbetar med skolungdomar och personal som jobbar med äldre får utbildning i psykisk livräddning
  • Kommunens skolor jobbar med en rörelsesatsning för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga
  • I samverkan med regionen sprider kommunen systematiskt kunskap och erbjuder föreläsningar kring goda levnadsvanor
  • Kommunen arbetar kommunövergripande och i samverkan med externa aktörer med att förebygga våld i nära relationer
  • Kommunen arbetar kommunövergripande, systematiskt och i samverkan med externa aktörer med att förebygga alkohol,- narkotika,- dopning- och tobaksanvändning samt med att förebygga ohälsosamt spelande och spel om pengar (ANDTS)
  • Kommunen samverkar med civilsamhället och bjuder in till träffar en gång i månaden för att hitta synergier och samverkansmöjligheter.

Kontakt

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet