Tjörn kommuns logga, till startsidan

Naturområden och naturreservat

Naturen på Tjörn är vacker och rikt varierande. På Tjörn finns åtta naturreservat och ett naturvårdsområde. Vi måste bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer. Här hittar du information om vilka regler som gäller i de olika områdena.

Naturreservat och naturvårdsområden på Tjörn

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden.

Skyddad natur på Tjörn, med länkar till Länstyrelsen Västra Götalands webbplats:

I de flesta reservat och naturområden finns det markerade leder att gå för att njuta av Tjörns vackra natur.

Syfte med att bilda naturreservat

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Att tänka på i naturreservat

Det är inte tillåtet att:

Bygga nytt ändra eller riva inom naturvårdsområden och naturreservat

  • Möjligheterna att bygga nytt ändra eller riva i naturreservat är begränsade.
  • Vilka begränsningar som gäller avgörs av syftet med naturreservatet.

Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet