Tjörn kommuns logga, till startsidan

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd kan du anmäla detta till socialnämnden, via en orosanmälan. Kommunen har ett särskilt ansvar för att se till barnets bästa.

Med barn menas personer under 18 år. Känner du oro och har misstankar kring ett barn eller ungdom finns det möjlighet att få rådgivning anonymt. Rådgivningen sker med en socialsekreterare via mottagningsenheten.

Anmäla anonymt

Det går bra att göra en orosanmälan anonymt. Då ska du inte lämna namn och telefonnummer. Fundera gärna på varför du vill vara anonym. Om du lämnar namn och telefonnummer underlättar det om vi behöver ställa kompletterande frågor.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan socialtjänsten hemlighålla anmälarens identitet. Dock kan vi inte lämna garantier för detta om ärendet slutligen avgörs i domstol.

Vem kan anmäla?

Var och en som får veta något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för barn som far illa, bör anmäla detta till sociala kontoret. En så kallad orosanmälan.

Alla som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till skydd för ett barn.

Om det kommit in en anmälan är det socialtjänsten som avgör allvaret i anmälan. Det är socialtjänsten som gör en förhandsbedömning och därefter beslutar om ärendet ska utredas mer.

En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt.

Anmälningsplikt för dig som arbetar med barn och ungdomar

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla, om du fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år.

Om det finns misstankar som är svåra att bedöma, ska anmälan göras om det tyder på att ett barn kan vara i behov och hjälp.

Vem ska anmäla?

Myndigheter och anställda på myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

På övriga tider, när en anmälan inte kan vänta tills ordinarie personal är på plats, kontakta socialjouren. Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid och erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation. Tjörns kommun har avtal med Göteborgs stads socialjour, som utför socialjouren även på Tjörn.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet