Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Levnadsvanorna påverkas av många faktorer, såsom ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och samhällets normer och kultur.  

Under 2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Öckerö kommun och Tjörn kommun för att sätta levnadsvanor i fokus. På dessa sidor kommer du att kunna hitta inspiration, länkar till stödresurser och föreläsningar som alla ska göra det lättare för dig att förbättra dina levnadsvanor.  

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Vi kommer dyka ner djupare på de olika levnadsvanorna: matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kommer få ta del av föreläsningar, information och andra hälsofrämjande och förebyggande tips i din kommun eller någon av kommunerna runt om.

Föreläsning 18 november

 Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin.

Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet tillika huvudsekreterare för Forte, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem

Levnadsvanor - från samhälle till biologi och tillbaka igen

Föreläsning 14 december

 Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covid-pandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa.

I denna föreläsning kommer Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, att diskutera betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa. Mats är ordförande i regionala programområdet för levnadsvanor i Västra Götalandsregionen och sitter i den nationella grupperingen (NPO) för levnadsvanor, inom den s.k. kunskapsstyrningen. 

Mats Börjesson - Levnadsvanorna inkl fysisk aktivitet- viktigare än du tror (Sänds 14 december)

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många sätt som du enkelt kan uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.
www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/halsocoach-online/

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, det tar bara några minuter.
Livsstilsanalys - Testa dina levnadsvanor (alexit.se)

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar.
www.fritidsbanken.se

Kräver remiss från läkare eller egenremiss. Individuella besök kostar 100 kronor och gruppbesök 50 kronor.
Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa.
www.slutarokalinjen.se/

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.
www.alkohollinjen.se/

Kontakt

Magdalena Romanov

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet