Tjörn kommuns logga, till startsidan

Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via ordinarie LONA finns möjlighet att få bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

 

Inom LONA finns två bidragsområden – LONA ordinarie och LONA våtmark. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom LONA ordinarie kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

LONA-projektet för återvätning av Mölnebo damm

Miljöavdelningen har sökt och fått pengar från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. LONA- våtmark främjar anläggande av våtmarker och restaurering av befintliga våtmarker. Våtmarker är artrika miljöer, viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar även till ett flertal ekosystemtjänster, till exempel vattenrening. Våtmarker binder även kol vilket kan bidra till att bromsa klimatförändringarna.

LONA-projektet för återvätning av Mölnebo damm

LONA-projekt om invasiva arter

Miljöavdelningen har fått pengar från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag. Arbetet syftar till att kartlägga förekomsten av invasiva arter i kommunen, samt att öka kunskapen, samarbetet och dialogen med berörda.

LONA-projektet om invasiva arter

LONA-projektet Våtmark för att hålla vatten i landskapet, östra Kållekärr

Miljöavdelningen sökte och beviljades stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, för att göra en förstudie samt projektering för våtmarksåtgärd i Kållekärr.

LONA-projektet våtmark i Kållekärr

Våtmark i Häggvall, Tjörns kommun
en restaurering av natur-
och friluftsvärden

Miljöavdelningen sökte och beviljades stöd från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, för att göra en miljönyttoanalys samt projektering för våtmarksåtgärd i Häggvall.

LONA-projektet våtmark i Häggvall

Revidering av kommunens naturvårdsprogram

Miljöavdelningen har beviljats pengar från den Lokala naturvårdssatsningen, LONA som är ett stöd från naturvårdsverket för att uppdatera kommunens naturvårdsprogram.

Revidering av kommunens naturvårdsprogram

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet