Tjörn kommuns logga, till startsidan

Säbygården

Säbygården är en storbondegård från början av 1800-talet och är ett av de bäst bevarade husen av denna typ i Bohuslän. Med värdighet reser sig tvåvåningshuset mellan kastanjer och fruktträd.

Säbygården välkomnar sina gäster

Huset har tjänstgjort som mangårdsbyggnad på Säby Nordgård. Efter att den siste ägaren flyttat ut 1976 renoverades byggnaden varsamt, för att den skulle ha kvar sin ursprungliga utformning. Inredningen är väl bevarad och representerar olika epoker från runt sekelskiftet 1800 och hundra år framåt.
Sedan början av 1980-talet är Säbygården en plats för kulturella aktiviteter. Säbygården välkomnar sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset.

Till den 200 år gamla mangårdsbyggnaden hör också en bak- och drängstuga samt ett magasin. Inredningen i drängstugan är i stort sett densamma som från början. Magasinet var tidigare en ladugård, men här finns nu ett nyare kök och samlingssal för exempelvis föreningar och privatpersoner att hyra för mindre event så som möten och musikaftnar.

Rabatter i vitt, rosa, rött med inslag av gröna nyanser

Blomma på fält

Säbygårdens stora rabatt har ett lite mer modernt utseende än de lite vildvuxna rabatter som var vanliga på svenska gårdar runt sekelskiftet 1900. I dessa rabatter lät man ofta växterna sprida sig fritt och blanda sig med varandra. Rabatten på Säbygården har istället stora, långsmala böljande områden av växter, med ganska många plantor av samma sort i varje område. Färgen på rabatten går i en färgskala av vitt, rosa, rött, blått och lila, med inslag av bladväxter i gröna nyanser.

Tillsammans med typiska mormorsväxter som pion, prästkrage, löjtnantshjärta och akleja finns här även iblandat lite modernare arter, som alunrot, stäppsalvia och backnejlika. Rabatten har sedan den anlades hösten 2014 och våren 2015 grävts ur, fyllts på med jord och till slut återplanterats med uppemot 500 plantor av över 30 olika växtsorter.

Rabattens anläggande har på Säbygårdens vänners initiativ till stor del gjorts möjlig genom gåvor, sponsring och ideellt arbete.

Kultur och rekreation på Säbygården

Från Säbygården går Säbyleden, en vandringled genom naturreservatet på cirka 7 kilometer ut till Säby ö. Längst ut ligger den stenstuga som uppfördes under sillperioden på 1700-talet. Genom Säby by går cykelleden mellan Brevik och Pilane gravfält.

Säby Ö

Stunder av spring, tider av stillhet

Ifrån Säbygården är det inte långt till stenstugan längst ut på Säby ö, också den väl värd ett besök. Hela området Säby finns med i Tjörns kommuns kulturminnesprogram. Här möts du av stenhägnader, strandängar, klippor och hav. Säby ö fungerade under lång tid som hötäkt och betesmark för Säby bys kreatur. Gärdesgårdarna av sten delade upp ön mellan byns gårdar. Betesdjuren släpptes på efter midsommar, när höet var skördat.

Vid mitten av 1700-talet går sillen till och Säby ö förändras. Trankokerier anläggs där sillen kokas för att utvinna oljan, som används bland annat i lampor. Resterna, det stinkande trangrumset, stängs in i vikarna för att sedan läggas som gödsel på åkrarna. I slutet av 1700-talet finns åtta trankokerier, ett salteri och säkerligen ett antal bostäder. Verksamheten dör när sillen försvinner under 1800-talets första år.

Familjen Schagerlind

År 1852 kommer Jonas Schagerlind och hans hustru Regina till den lilla stenstugan, som ligger inklämd i en klippskreva längst ut på yttre ön. Med sig har de tre döttrar och två söner. Jonas är värmlänning från början men Tjörnbo sedan ett tjugotal år. Den lilla stugan, kanske från sillfiskets hektiska tid, är delvis raserad. Jonas bär sten och vrakved för att renovera. Taket täcks med tång. På tolv kvadratmeter inrättar man sig för att leva sitt liv. Fisket blir den huvudsakliga försörjningskällan, dagsverken hos bönderna hjälper till. Efter tidens sed tar flickorna tjänst som pigor och pojkarna blir kvar hemma. Efter ett par år föds ytterligare en son. Vrakvirke från havet blir den huvudsakliga vedkällan på den karga ön. Det är många gånger svårt att hålla värmen.

Under åren som följer slår sig fler strandsittare ner på Säby ö. Små stugor byggs utmed vägen. Livligast är det kanske under 1880- och 1890-talet. Många barn föds på ön och 1890 bor här mer än 30 personer. Fiskebåtar lägger till vid bryggan med last av kol, koks, ved och torvströ som hämtas av bönder inifrån land. Fram till första världskriget är här också ångbåtstrafik för passagerare och gods.

Jonas Schagerlind dör år 1868. Regina lever till 1882 och med sonen Samuels död fem år därefter töms stenstugan.

Livet efter sillen

När sillen, som åter en tid funnits nära kusten, vid sekelskiftet slutar att gå inomskärs försvinner försörjningsunderlaget. En del flyttar, andra bor kvar livet ut. Några hus rivs för att sättas upp på annan plats. År 1927 flyttas det sista huset och stenstugan står åter ensam. Men den småskaliga fraktfarten fortsätter under hela 1930-talet.

Stugan stod tom och öde och förföll till 1964 då Tjörns hembygdsförening restaurerade den, så den kan minna om forna tider och dess förhållanden men även fungera som raststuga för vandrare på Säbyleden.

Idag är det åter stilla på Säby ö. Husgrunderna syns fortfarande tydligt när man går den gamla körvägen fram. Den renoverade stenstugan längst ut på ön har blivit ett naturligt utflyktsmål vid vägens ände.

Säbygårdens vänner

Säbygårdens vänner värnar om Säbygården och ordnar med flera aktiviteter under året. Genom bland annat ideellt arbete, lotterier, sammankomster och medlemsavgifter kan de stötta och värna om husets framtid.

Stiftelsen Säbygården

Av stadgarna för stiftelsen framgår att ”Stiftelsen har till ändamål att förvalta, underhålla och omhänderta skötseln av Säby gamla mangårdsbyggnad och för framtiden bevara byggnadens kulturhistoriska värde”. Sedan 2015 driver Tjörns kommun gården i nära samarbete med stiftelsen.

Hitta hit

Säbygården ligger mitt på västra Tjörn, 3 kilometer från Kållekärr och 7 kilometer från Skärhamn. Den populära cykelleden mellan Skärhamn och Pilane passerar 100 meter från gården. Parkering finns i direkt anslutning till Säbygården. Här finns också plats för bussar.

Kontakt

Ewa-Lena Svensson

Personalsekreterare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet