Tjörn kommuns logga, till startsidan

Notarius publicus

Notarius publicus är en person som har i uppdrag att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter, intyganden med mera. Notarius publicus är ofta en advokat eller jurist.

Vad gör Notarius publicus?

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor som att

Vem kan bli Notarius publicus?

Notarius publicus är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare". Den som har uppdraget som notarius publicus ska vara jurist, ha språkkunskaper och i övrigt befinnas vara lämplig.

Notarius publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius publicus i länet.

Kontakt

Hans Dahlström

Notarius publicus


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet