Tjörn kommuns logga, till startsidan

Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder och inte kan förflytta dig mellan en parkeringsplats och ditt mål kan ha rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du söker och får parkeringstillståndet utfärdat i den kommun du är folkbokförd i, men det är giltigt i hela Sverige och i de flesta länderna i Europa. På denna sida får du mer information om hur du ansöker.

Vem som kan ansöka om parkeringstillstånd

Du kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade som

Vad du får göra

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Om du har parkeringstillstånd ger det dig rätt att

Vad du inte får göra

Även om du har parkeringstillstånd får du inte

Parkeringsavgifter

I många kommuner har det fattats beslut om att parkering är gratis för personer som har parkeringstillstånd. Men det gäller inte i alla kommuner. Kontakta respektive kommun för att få veta hur det fungerar hos dem. Inom Tjörns kommun parkerar du gratis med parkeringstillstånd.  

Förbered din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du söker och får parkeringstillståndet utfärdat i den kommun du är folkbokförd i. Giltighetstiden är max 5 år. I din ansökan ska du bland annat uppge

Bilagor till din ansökan

Vid ny ansökan ska du bifoga ett läkarutlåtande som stärker din nedsatta förmåga att gå eller förflytta dig eller att du inte kan vara ensam i bilen som passagerare.

Om du redan har ett parkeringstillstånd men behöver förnya det måste du skicka in en ny ansökan och läkarintyg. Att du redan har ett tillstånd är ingen garanti för att du får tillstånd igen.

Lagar för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras i Trafikförordningen 13 kap 8§.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 oktober 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet