Tjörn kommuns logga, till startsidan

Jämför service och kvalitet

Får du valuta för dina skattepengar? Är undervisningen i skolan bra? Får den som behöver stöd en god kvalitet på insatserna?

Flera olika mätningar görs av kvaliteten i verksamheterna i Tjörns kommun. En del görs lokalt på Tjörn, en del görs i hela landet för att det ska gå att jämföra kommuner med varandra.

Längre ned på sidan kan du ta del av resultatet av olika kvalitetsmätningar som gjorts.

Varje år gör Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning på Tjörn. Tjörnborna svarar på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter och vad de anser om sina möjligheter att påverka.

Undersökningen som gjordes 2021 visar bland annat att

  • 95 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på
  • 71 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt
  • 66 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit
  • 14 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Medborgarundersökning 2021.pdf Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster. 180 kB 2022-01-19 08.20

Insikt mäter hur nöjda företagarna är med kommunens myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. Den kommun som vill delta i mätningen anmäler sig till Sveriges kommuner och regioner (SKR) som gör undersökningen i Sveriges kommuner. De områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Resultatet visar ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Resultaten från servicemätningen Insikt presenteras i Öppna jämförelser Företagsklimat.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankningen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 års rankning utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.

Jämföraren är en tjänst där du kan jämföra Tjörns service och verksamheter (till exempel skola och äldreomsorg) med andra kommuner.

Jämföraren finns på Koladas webbplats. Kolada är en öppen och kostnadsfria databas för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Uppgifterna i Jämföraren bygger på olika nyckeltal, som varje kommun rapporterar in. Exempel på nyckeltal är kostnader för våra verksamheter, elever i år 9 som uppnått kunskapskraven, antal bibliotekslån, mängd hushållsavfall som samlas in med mera.

Utvalda nyckeltal för Tjörn

 

Kontakt

Magdalena Patriksson

Avdelningschef kommunledningskontoret


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet