Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boende för barn och ungdomar

När det uppstår problem i familjer så att barn och ungdomar inte kan bo kvar finns olika former för annat boende. Andra vuxna kan ge stöd, trygghet och ett stabilt boende.

Exempel på problem som kan uppstå:

  • Svårigheter i föräldrarollen
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Beteende hos barnet eller tonåringen
  • Föräldrars sjukdom
  • Kriminalitet

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är personer som har tid och intresse att vara ett extra stöd för barn och ungdomar någon eller några helger per månad. Beroende på hur behovet ser ut anpassas insatsen. En kontaktfamilj kan också vara ett stöd och avlastning för föräldrarna.

Det är ingen kostnad för den som söker stöd.

Familjehem

Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att emot ett barn eller en ungdom som en ny familjemedlem. Familjehemmet gör det möjligt för barnet eller ungdomen att byta miljö för en kortare eller längre tid, ibland under hela uppväxten.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och då enligt socialtjänstlagen. Men det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Då sker det med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Vem får bo i familjehem?

Barn och ungdomar som inte kan bo i sitt hem på grund av stora svårigheter i familjen eller som har egna problem kan vara aktuella för boende i familjehem.

Familjehem kan erbjudas när andra stödinsatser prövats och individ- och familjeomsorgen gjort en utredning som visar att barnet eller ungdomen inte kan bo kvar hemma. Barnet eller ungdomen bor då permanent i ett annat hem – ett familjehem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet