Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hemsjukvård och vård vid livets slut

Behöver du sjukvård ska du vända dig till din vårdcentral eller sjukhus. De kan hänvisa dig till den kommunala hemsjukvården om du har ett långvarigt behov och inte kan ta dig till din vårdcentral.

Ditt vårdbehov planeras i samråd med dig, närstående och hemsjukvården. För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering tillsammans med vårdcentralen eller sjukhuset. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.
När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral eller sjukhus.

Palliativ vård är vård som kan förebygga och lindra symtom. Ibland kan den också förlänga livet, men inte bota sjukdomen. Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom. Syftet med den palliativa vården är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Förutom rent medicinska insatser, som till exempel smärtlindring, ska både den som är sjuk och den anhörige känna stöd och trygghet.

Kontakt

Hemsjukvården

Lena Björkqvist

Enhetschef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet