Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förpackningsinsamling

Från och med 1 januari 2024 har Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar. Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna, som Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarade för till och med 31 december 2023.

Hitta din återvinningsstation och gör felanmälan:
Hitta återvinningen - Sopor.nu

Återvinningsstationerna är kvar

Tänk på att det enbart är tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper som ska lämnas på återvinningsstationerna. Grovsopor, elektronik med mera ska lämnas på Tjörns återvinningscentral, Heås.

När du lämnar dina förpackningar på en återvinningsstation så kommer det att fungera precis som i dag. Den enda skillnaden är att det är kommunen som ansvarar för tömning, städning och allmän skötsel från 1 januari 2024. Stationerna har redan skyltats om med information om var du kan vända dig om du har frågor.

Hitta till återvinningsstationerna

På Sveriges avfallsportal sopor.nu kan du hitta vilka återvinningsstationerna som finns på Tjörn och anmäla om det är skräpigt runt stationen eller om containrarna är fulla. Du kan se vilka dagar de olika förpackningsslagen töms. Vid tidsperioder då fler förpackningar än vanligt slängs sker extra tömningar. Inom en snar framtid kommer du kunna se när en container tömdes senast och när nästa planerade tömning är.

Du kan även kontakta kundtjänst avfall för felanmälan, hitta närmaste station eller ställa frågor.

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. I de flesta kommuner kan du även lämna tidningar här, vilket du kan göra på Tjörn. Återvinningsstationen är till för privatpersoner. På kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik och liknande.

Tjörns återvinningscentral, Heås

Bakgrund till förändringarna

Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har ordnat återvinningsstationer som hushållen ska ta sina förpackningar till. Producenterna har sedan tömt återvinningsstationerna för att återvinna förpackningarna.

I juni 2022 ändrade regeringen i Förordning om producentansvar för förpackningar, vilket innebär att det nu är kommunerna som har ansvaret att samla in förpackningarna från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder).

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Utökad sortering

Syftet med förändringen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall, mat-, förpackningar- och restavfall. Återvinningen av förpackningar blir enklare för hushållen om det går att lämna ifrån sig allt på samma plats. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror.

Tidsplan för förändringarna

  • Första januari 2024 kommer Tjörns kommun att ta över ansvaret för de befintliga återvinningsstationerna.
  • Första januari 2026 ska du kunna sortera förpackningsavfallet på torg och i parker samt på populära ställen där kommunen håller rent idag.
  • Första januari 2027 ska alla kommuner ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar, det vill säga på samma ställe som mat- och restavfall ska lämnas, för alla hushåll. Det gäller också verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder (samlokaliserade) om verksamheterna har anmält att de vill ha kommunal insamling.

Frågor och svar om insamling av förpackningar

För dig som bor i ett flerbostadshus (mer än två hushåll)

För dig som idag har utsortering av förpackningar i ditt flerbostadshus är Tjörns kommuns tanke att det inte ska bli någon märkbar skillnad efter 1 januari 2024, ni ska kunna fortsätta sortera ut ert avfall så som ni redan gör.

För att hämtning ska fortsätta behöver ni dock kontakta avfallsavdelningen på Tjörns kommunen. Detta eftersom vi idag inte vet vilka som redan har sortering av förpackningsavfall.

Vi har skickat ut brev med ytterligare information i början på september 2024 till alla fastighetsägare. Om du, som fastighetsägare till flerfamiljshus, inte har fått något meddela avfallsavdelningen så får du information nu.

Kommunen kommer att äga och ställa ut kärlen kostnadsfritt och hyresfritt. Hämtningen kommer att vara kostnadsfri och tömning sker utifrån de tömningsintervall som kommunen har valt. Kommunen, tillsammans med entreprenören, kommer vara behjälpliga med att räkna ut och anpassa antal kärl och kärlstorleken för att det ska passa ert flerbostadshus.

Ni behöver inför 2024 tillhandahålla nycklar eller liknande så att vi kommer in i utrymmen där avfallet står.

För dig som idag inte har utsortering av förpackningar finns det nu möjlighet att få det från 2024. Därför är det bra att redan nu se över era förutsättningar och påbörjar planeringen för införandet. Tjörns kommun och vår entreprenör ger gärna stöd i ert arbete. Tänk på att senast 2027 ska alla bostäder i Sverige ha separat insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall där de lämnar mat- och restavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling.

Som fastighetsägare får du i dag hänvisa boende till återvinningsstationer, men från 2027 ska förpackningar samlas in fastighetsnära och då kan du som fastighetsägare inte längre hänvisa dina boende till en återvinningsstation.

Vi har skickat ut brev med ytterligare information i början på september 2024 till alla fastighetsägare. Om du inte har fått något meddela avfallsavdelningen så får du information nu.

För dig som bor i ett flerbostadshus

Från och med 2027 ska alla flerbostadshus ha insamlingskärl av förpackningar. Det ska finnas kärl för plast, papper, glas (färgat och ofärgat), metall och rest- och matavfall. Exakt hur det blir hos dig beror på din fastighetsägare.

Avfallsavdelningen har tagit en första kontakt med de som äger fastigheter på Tjörn, men det är alltid positivt om boende själva är engagerade och visar intresse.

Verksamheter

Verksamheter som idag delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll (samlokaliserade verksamheter) ska anmäla till kommunen att de gör det. Vi är i full gång med att ta fram en blankett.

Verksamheter som inte delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll får liksom tidigare anlita valfri firma för sin förpackningsinsamling. Kommunen har inte skyldighet att hämta verksamhetens förpackningar.

Villor (en- och två bostadshus)

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus ska vara klart 1 januari 2027. Just nu håller vi på att se över vilken lösning som ska användas för att samla in förpackningar. Lösningen kommer variera lite beroende på hur området där du bor ser ut.

Om du bor i ett område där framkomligheten är god, det vill säga att sopbilen kommer fram, kommer vi att ställa ut ett tvåfackskärl för insamling av pappers- och plastförpackningar. Ambitionen är att detta ska ske i slutet av 2025 och att insamlingen börjar runt årsskiftet 2025/2026. Vi återkommer med mer information när det närmar sig. Vi kommer också återkomma med information kring hur insamlingen av glas- och metallförpackningar ska ske.

I områden som är svårframkomliga kan det bli aktuellt med gemensamma uppsamlingsplatser för kärlen. Utgångspunkten är att alla ska lämna sina förpackningar där man lämnar mat- och restavfall.

Ja, det kommer att vara möjligt, precis som idag.

TMR Pick Up-Service

TMR lägger ner sin verksamhet den 31 december 2023. Vi hänvisar dig, som använder TMR:s pickupservice, från och med 1 januari 2024 istället till våra återvinningsstationer. Senast år 2027 kommer alla hushåll att ha fastighetsnära insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall.

Handbok

Om du till exempel behöver råd kring hur avfallsutrymmet ska dimensioneras vid ny- eller ombyggnad hittar du information i handboken nedan.

Handbok för avfallsutrymmen

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Tisdag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Onsdag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Torsdag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Fredag: 08.00–17.00
Dag före helgdag: 08.00–15.00


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet