Tjörn kommuns logga, till startsidan

Stöd till föräldrar

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Men ibland uppstår situationer då du och din familj kan behöva råd, stöd och hjälp.

Föräldrakurser

På föräldrakurserna får du som är förälder olika redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Du träffar även andra föräldrar som du kan byta erfarenheter med. Kurserna är kostnadsfria och bygger på barnens rättigheter utifrån barnkonventionen.

Kursen Aktivt föräldraskapsstöd är tänkt att fungera som inspirationskälla, för att du ska komma fram till hur du vill vara som förälder. Ett tillfälle att träffa andra föräldrar för erfarenhetsutbyte, under trevliga avslappnade former.

Kursen innehåller:

 Kurstillfällen 2023

Tid: 18.00 till 20.30

För att få ut det mesta av kursen är önskvärt att du kan delta vid alla tre tillfällen.

Plats: Lokal inne hos Resurscentrum, Fågelkärrsvägen 35, Höviksnäs
(mitt emot Fridas Hage)

Anmäl dig till: caroline.jonsson@tjorn.se senast 17 mars, uppge ålder på ditt barn vid anmälan. Anmälan är bindande. Kursen är gratis och startar vid minst 10 anmälda personer. Det finns ett begränsat antal platser till kursen.

Information om kursen startar i gång skickas till anmälda deltagare senast den 20 mars.

Kursen har fokus på att du som är förälder ska kunna hantera olika utmanande och vardagliga situationer. Exempelvis konflikter och strider, relationen till ditt barn, starka känslor samt tjat och skäll.

 Kurstillfällen 2022

Tid: 17.30 till 20.00.

För att få ut det mesta av kursen är önskvärt att du kan delta vid alla fyra tillfällen.

Var: Gula Villan, Wackenfeldts väg 8, Kållekärr

Anmälan till ABC
Senast den 26 september till familjeteamet@tjorn.se eller0304-60 17 79.
Märk anmälan med ABC-kurs.

Välkommen till föräldrautbildning för tonårsföräldrar. Utbildningen ger föräldrar möjlighet att tillsammans med andra föräldrar dela sina erfarenheter av tonårsföräldraskapets utmaningar och förhoppningsvis även dess glädjeämnen. Syftet är att föräldern även ska få idéer, tankar och verktyg för att känna sig säkrare som tonårsförälder, få kraft att påverka tonåringen i en positiv riktning och skapa en stabil och god relation till sitt barn.

 Kurstillfällen 2023

Tid: 17.30 till 20.00
Plats: Livbojen Valla Församlingshem

Teman för träffarna

 • Inledning och presentation
 • Kommunikationen förälder–barn: Vad är det mitt barn försöker säga mig?
 • Beröm, uppmuntran och positiv uppmärksamhet
 • Hur överlever jag som förälder? Om konsten att sätta gränser.
 • Att skapa goda cirklar I
 • Föräldraskap. Föräldrastil och ledarskap
 • Att skapa goda cirklar II
 • Från kontroll till koll
 • Summering och avslutning

Tankar från tidigare deltagare

"I våras grät jag bara. Nu blir jag mer och mer arg. Är inte lika hjälplös."

"I början; en aha-upplevelse – Gud vad skönt att det inte bara är jag. Jag är inte ensam."

"Första fyra gångerna kände jag mig värdelös, deprimerad när jag gick härifrån. Är vilsen, tycker jag gör så gott jag kan. Vi dricker inte, vi har fredagsmys. Förstår inte hur jag ska handskas med det som kommer upp. Efter halva kursen kände jag mig tryggare i vad jag gör."

"Hittat mig själv, som den förälder jag faktiskt är. Jag höll på att tappa bort mig. Att bara komma hit har gett mig styrka, är mer en hel och lugn förälder."

"Vi skapar stämningen hemma. Har inte lärt mig att kontrollera mitt humör. Ännu. Håller på."

"Fått hjälp att hitta fokus – vad är viktigt, vad som inte är viktigt."

"Lärt mig spara på krafterna."

"Man får stanna upp & tänka till."

Många som separerar har av naturliga orsaker svårigheter att samarbeta och komma överens runt sitt eller sina barn. Detta är inte ovanligt men något som påverkar Ditt barn i hög grad.

Målet med BiFF är att göra skillnad för de barn vars föräldrar deltar i utbildningen. Genom BiFF kan Du få stöd i att hjälpa Ditt barn att hantera separationen. Du får tillsammans med andra föräldrar i liknande situation diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation.

BiFF-utbildningen har tre syften:

Kursen startar utefter önskemål och behov. Gör din intresseanmökan till Familjeteamet för att få mer information.

Anmälan till BiFF
familjeteamet@tjorn.se eller 0304-601779

Är du förälder eller annan viktig vuxen till en ungdom/ung vuxen inom STO-området?

Vill du öka din kunskap om hur ungas droganvändning ser ut, och vad du kan göra om någon i din närhet börjar använda narkotika?

Under hösten startar vi upp träffar för dig som vill diskutera, reflektera och hantera ungas argument i narkotikafrågor och hur vi kan hjälpas åt för att färre ungdomar hamnar i ett missbruk.

Du är viktig!

Upplägg på träffarna:

 5 kurstillfällen

Tid: 18.00 till 19.30

Plats: MiniMia , Fågelkärrsvägen 37, Höviksnäs (mitt emot Fridas Hage)

Anmäl dig till: minimia@tjorn.se senast 1 oktober. Anmälan är bindande. Det finns ett begränsat antal platser till kursen. Vid stort antal anmälningar kommer kursen även erbjudas vid senare tillfälle

Samtalsstöd

Du som barn, ungdom eller familj kan ibland behöva råd och stöd. Vi har olika former av stöd och verksamheter. Om du känner att du inte mår bra kan du här läsa om vart du vänder dig för att få hjälp.

Familjebehandling ges till familjer som önskar någon typ av förändring i sin familjesituation. Det kan exempelvis handla om kommunikations- och samarbetssvårigheter, att föräldraförmågan brister, att barnet är utåtagerande och föräldrarna vill ha hjälp att hitta alternativa sätt att hantera och bemöta detta.

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet. Om frågor kring umgänget, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning.

Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun. Då kan ett samarbetssamtal hos familjeteamet vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Om föräldrarna redan har tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Båda måste dock delta och samtalen är frivilliga.

Alla par kan någon gång få problem i sin relation. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs paret inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta.

Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Familjerådgivningenerbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen. Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Förtur till Familjerådgivningen

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Vem kan söka familjerådgivning?

Personal och lokaler

Kostnad

Kontakt

MiniMia är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 24 år och deras föräldrar när alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett bekymmer. Målet är att stödja ungdomar till en positiv utveckling och ett drogfritt liv.

På MiniMia möter du ett team bestående av socionomer, sjuksköterska och läkare.

Vi erbjuder:

Är du orolig för någon du känner?

Kostnad

Sekretess

Öppenvårdsmottagning MiniMia

Kurator 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Sjuksköterska 010-47 34 666
Gruppledare 0304-60 14 83

Öppettider, tidsbeställning

Måndag–torsdag 8–16.30
fredag 8–15

Adress

Fågelkärrsvägen 37 A
471 62 Höviksnäs

Föreläsningar

I dina ögon - att vara förälder till ett barn med NPF

Föreläsning med Thomas Nybom
Thomas berättar om hur han tidigt anade att det var något annorlunda med hans dotter. Bristen på stöd från samhället drev dottern längre bort från sin pappa. Trots dotterns frånvaro fanns känslorna ständigt närvarande - sorg, ilska och frustration men även stolthet, glädje och hopp. Föreläsningen tar oss med på en resa med hög igenkänningsfaktor som ger både tröst och hopp.

När: Tisdag 28 mars kl.18.30-21.00 inkl. paus
Plats: Kulturhuset Kajutan, Henån
Fri entré

Utmanande föräldraskap

Om stresshantering, återhämtning och hur man undviker utmattning
Föräldrar som har barn med en neuropsykiatrisk diagnos (ADHD, Autismspektrumtillstånd, tal och språkstörning, Tourettes, ADD, OCD) upplever ofta stress i vardagen och med livspusslet. Hur kan man ta hand om sig själv på bästa sätt för att räcka till när ens barn utmanar föräldraskapet extra mycket? Vad är viktigt att tänka på när levnadssituationer och utmaningar hela tiden prövar tillvaron? Föreläsningen belyser hur långvarig stress yttrar sig och vi får kunskap om både risk- och friskfaktorer av leg. psykolog Bella Stensnäs.
Bella varvar sin teoretiska kunskap med erfarenheter från både arbete och som mamma till barn med NPF. Som åhörare får vi med oss konkreta tips och verktyg hem för att göra stressen begriplig och hanterbar.

Datum: Torsdag 4 maj kl. 18.00-20.00
Plats: Bohusläns museum, Hörsalen
Kostnad: 100:- Betalas vid anmälan
Anmälan: vast@sv.se eller ring: 010-330 09 00

Forum för vuxna

Kursen ger stöttning och språkträning till nyanlända föräldrar som är hemma med barn i åldern 0–3 år. Det finns möjlighet till upphämtning för de som behöver. Kursen ges av Tjörns kommun i samarbete med Svenska kyrkan och Rädda barnen.

Tid: Torsdagar klockan 10:00-12:00

Plats: Kyrkans hus, Svenborgsvägen 4, Kållekärr.

Kontakt: Faten Seddik faten.seddik@tjorn.se

Hos familjerätten på sociala kontoret kan man få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen.

Familjerätten arbetar med:

 • rådgivning och information
 • adoptioner
 • faderskapsfrågor
 • samarbetssamtal, avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • vårdnad-, boende- och umgängesfrågor.

Ibland uppstår det svårigheter för barn och ungdomar hemma. Då kan en insats av andra vuxna än ens föräldrar vara det bästa stödet. En kontaktperson eller kontaktfamilj är personer som har tid och intresse att kunna vara ett extra stöd för barn och ungdomar. Beroende på hur behovet ser ut anpassas insatsen.

Ungdomssamordnare arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom, för att i ett tidigt skede bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling. Vi arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn. Vi har både ungdomens och vårdnadshavares perspektiv i fokus.

Välkommen att kontakta oss ungdomssamordnare. Alla kontakter med oss är frivilliga.

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande.

Anmälningsplikt för den som arbetar med barn och unga

Den som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om de fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år. Om det finns misstankar som är svåra att bedöma ska anmälan göras om det tyder på att ett barn kan vara i behov och hjälp. Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi enligt lag gå vidare med dessa.

Vill du läsa mer om hur Tjörns kommun arbetar med drogförebyggande arbete?

I grunden går drogförebyggande arbete ut på att höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel (ANTDS) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga.

Det handlar samtidigt om att genom främjande, förebyggande och riktade insatser minska risken för samt förhindra drogmissbruk, dopning och minimera drogernas skadeverkningar i samhället i stort. På ANDTS har vi samlat all information om det drogförebyggande arbetet på Tjörns kommun.

ANDTS – drogförebyggande arbete


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet