Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bilda förening

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. I föreningen har du som är medlem möjlighet att under demokratiska former utveckla ett intresse tillsammans med andra.

På Tjörn finns ett rikt föreningsliv. Titta gärna i vårt föreningsregister för att se om det finns föreningar som fångar ditt intresse?

Vid den första organiserade träffen bildas en provisorisk styrelse, en interimsstyrelse. Interimsstyrelsen har i uppgift att förbereda nästkommande sammanträde, som är föreningens årsmöte. Förberedelserna består av att ta fram förslag till stadgar (regler), förslag på vilka som ska ingå i styrelsen samt förslag på hur verksamhetsplanen ska se ut för föreningen.

Följande ärenden ska tas upp på årsmötet:

  • Val av ordförande att leda årsmötet.
  • Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll.
  • Val av justerare som förutom ordföranden ska justera protokollet.
  • Fråga om mötet vill bilda en förening.
  • Beslut om föreningens namn.
  • Beslut om föreningens stadgar.
  • Val av styrelse.
  • Val av revisorer och ersättare av revisorerna.
  • Val av valberedning (behövs inte i små föreningar).
  • Beslut om vem som ska vara firmatecknare.

Efter årsmötet skriver den som blev vald till sekreterare ut ett protokoll från årsmötet. Protokollen ska skrivas på sådant sätt att det är tydligt och lätt att se vad som beslutades på mötet. Protokollet ska undertecknas av mötet utvalda justerare.

Föreningen är nu bildad och en styrelse är vald. Mellan årsmötena som hålls en gång om året är det den medlemsvalda styrelsen som bestämmer om föreningens verksamhet. Beslut om verksamheten fattas på styrelsemötena. Antalet styrelsemöten anpassas utifrån föreningen behov och verksamhet och mötena protokollförs.

När första årsmötet är genomfört kan föreningen ansöka om att bli registrerade på kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Föreningsregistrering sker digitalt via kommunens hemsida.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet