Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tångeröds förskola

Tångeröds förskola ligger mitt i Höviksnäs med utsikt över havet och granne med skogen.

Tångeröds förskola

Markärrsvägen 7
471 62 Höviksnäs

Avdelningar

Tångeröd Blå 0766-34 19 58

Plan mot kränkande behandling

Planen mot kränkande behandling fungerar som stöd för både barn och vuxna på Tångeröds förskola. Planen beskriver hur vi arbetar för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och vuxna på vår förskola. Den beskriver också vilka mål vi har för vårt för vårt arbete på förskolan under året och hur vi ska uppnå dem.

Vårt kvalitetsarbete

Alla kommunala förskolor på Tjörn upprättar i början av hösten en arbetsplan som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet för kommande år. Vad ska vi göra, varför och vad ska det leda till? Syftet är att utveckla utbildningen genom att arbeta med de prioriterade områden som varje förskola tar fram.

Så här går det till:
I slutet av vårterminen skriver förskolans personal och rektor en rapport som sammanfattar förskolans kvalitetsarbete under året. I rapporten kan du läsa om verksamhetens styrkor och svagheter och vilka områden som ska prioriteras. Förskolan beskriver varför de har satt upp sina mål och hur de arbetar för att nå upp till dem. Man utvärderar och gör en bedömning av vilka framsteg som har gjorts under året, vilka svårigheter som har uppkommit och vilka insatser som återstår av de prioriterade områdena. Resultaten presenteras för våra politiker under hösten.

Kontakt

Annica Andreasson

Rektor Tångeröds förskola

Karin Olsson

Specialpedagog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet