Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunal primärvården

Om du blir sjuk och behöver hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om sjukdomar och egenvård, söka mottagningar, välja vårdcentral och ta kontakt med din vårdgivare.

Ansvarsfördelning kommun och region

Västra Götalandsregionen ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare. Västra Götalandsregionen ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Kommunen ansvarar för de hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) för personer som bor på särskilt boende, bostad med särskild service inom LSS eller vistas på dagverksamhet samt för personer som bor hemma och inte kan ta sig till en vårdcentral eller sjukhus.

Tjörns kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus.

Om du inte är nöjd med vården kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Om du har stor omvårdnadsbehov i dagliga livet kan du få ett intyg från Tjörns kommun för att få särskild hjälp med tandvård.

Cajsa Hamel

Avdelningschef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet