Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunala primärvården

Om du blir sjuk och behöver hälso- och sjukvård ska du i första hand kontakta din vårdcentral. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om sjukdomar och egenvård, söka mottagningar, välja vårdcentral och ta kontakt med din vårdgivare.

Ansvarsfördelning kommun och region

Västra Götalandsregionen ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare. Västra Götalandsregionen ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Kommunen ansvarar för de hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och distriktsjuksköterskor för personer som bor på särskilt boende, bostad med särskild service inom LSS eller vistas på dagverksamhet samt för personer som bor hemma och inte kan ta sig till en vårdcentral eller sjukhus.

Tjörns kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och distriktsjuksköterska. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Om du har stor omvårdnadsbehov i dagliga livet kan du få ett intyg från Tjörns kommun för att få särskild hjälp med tandvård. Kontakta din handläggare för mer information.

Cajsa Hamel

Avdelningschef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet