Tjörn kommuns logga, till startsidan

Djur och lantbruk

På den här sidan kan du läsa mer om vad du gör om ett djur far illa, om du kör på ett djur, om du hittar övergivna djurungar, skadade fåglar eller hur du får begrava ett djur.

Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar. Kommunens miljöavdelning har tillsyn på lantbruk.

Om ett djur far illa, är sjukt eller skadat

Länsstyrelsen har hand om all djurskyddstillsyn. De tar även emot anmälningar om vanvård och hanterar tillstånd för djurhållning.

Kontakta polisen i akuta ärenden. Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112. Vid misshandel av djur, till exempel om du sett någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för en anmälan om djurplågeri.

Klagomål på misskötsel av djur i Västra Götalands län

Ett klagomål måste gälla djur eller djurhållare i Västra Götalands län. Om ditt klagomål gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Lämna ett klagomål

Du kan lämna ett klagomål om misskötsel av tama djur. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Via telefon

Lämna ditt klagomål via telefon 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9.00-11.30. Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym när du gör ditt klagomål.

Via e-post

Skicka in ditt klagomål via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skriv "Klagomål bristande djurhållning" i ämnesfältet. Var noga med att få med de uppgifter vi behöver. Om du skickar ditt klagomål via e-post så syns avsändaruppgifterna som kan lämnas ut på begäran.

Via brev

Du kan skicka in ditt klagomål med post till oss. Var noga med att få med de uppgifter vi behöver. Postadressen är:

Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Kontakta länsstyrelsen gällande ärenden om förvildade katter.

Ta inte hand om djurungar som du ser ute i naturen, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna. Föräldrarna finns oftast i närheten utan att visa sig. Ett undantag kan vara en gråsälskut långt upp på land.

Ring polisen 112 om du kolliderar med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Kollisionen rapporteras till polisen även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en sammanstötning med dessa djurslag är straffbart och belagt med böter.

Du är skyldig att markera ut platsen för sammanstötningen. Det djur du har kolliderat med kan antingen ligga dött på platsen eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas. På Nationella viltolycksrådets hemsida kan du läsa mer om vad du ska göra vid en viltkollission.

Skabbkvalster i huden orsakar svår klåda och håravfall. Detta innebär ett svårt lidande för djuret. Skabbinfektionen påverkar rävens förmåga att hålla värmen och den söker sig till människor eftersom den har svårt att hitta mat på egen hand. Skabben kan spridas från räv till husdjur som hund och katt. Kontakta någon av kommunens jägare om ni ser en skabbräv.

Tomas Lind

Jägare

Du kan ringa Svenska Djurambulansen om du ser exempelvis en påkörd katt, en svan med brutet ben eller om du behöver hjälp med transport av ditt husdjur till veterinären.

Svenska djurambulansen är en ideell volontärverksamhet som kör skadade djur till veterinären eller annan lämplig instans. Alla utryckningar som Svenska Djurambulansen gör är kostnadsfria tack vare donationer från privatpersoner och företag.

Svenska djurambulansen 0771-999 112

Kontakta fågelcentralen om du hittar en skadad fågel.

Fågelcentralen 0733- 10 57 73

Om ett djur dör eller behöver avlivas

Det finns regler kring avlivning och destruktion för häst, får, nöt, get och svin. Mer ingående information om regler för de olika djurslagen finns på Jordbruksverkets webbplats.

Om ett tamdjur hittas så svårt sjukt eller skadat att det omedelbart behöver avlivas får veterinär, polisman eller i brådskande fall någon annan genast avliva djuret. På Jordbruksverkets webbplats kan du hitta bestämmelser om hur djur får avlivas. Den som har avlivat djuret ska informera djurägaren. Informera länsstyrelsen om du inte får tag i djurägaren.

När ditt husdjur dör finns det möjlighet att få hjälp med kremering. Sävenäs förbränningsstation i Göteborg har en särskild ugn för ändamålet.

Sällskapsdjur som exempelvis hund, katt, kanin och marsvin får man begrava själv på sin tomt.

Kommunens miljöavdelning granskar platsen utifrån markförhållande, avstånd till vattendrag med mera, för att undvika olägenheter för människors hälsa och för miljön. Om det inte är några problem kommer du att få ett beslut med anvisningar som du ska följa vid nedgrävningen. Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga ärendet.

Kommunens miljöavdelning ska godkänna begravningsplatsen och ge anvisningar om hur nedgrävningen ska gå till innan du får lov att börja gräva, se blankett under självservice. Du behöver inget tillstånd från länsstyrelsen för nedgrävning av häst.

Miljöavdelningen granskar platsen utifrån markförhållande, avstånd till vattendrag med mera, för att undvika olägenheter för människors hälsa och för miljön. Om det inte är några problem kommer du att få ett beslut med anvisningar som du ska följa vid nedgrävningen. Miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga ärendet.

Tänk på detta när du väljer begravningsplats

  • Avståndet från platsen ni tänkt begrava hästen till närmaste bostad eller dricksvattenbrunn ska vara minst 200 meter.
  • Hästen bör inte grävas ner närmare än 30 meter från sjö, vattendrag eller kända dräneringsledningar.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av tätare material som lera eller silt.
  • Platsen ska helst ligga på en höjd.
  • Nedgrävningen ska ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp djurkroppen. Detta innebär att hästen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Det är även lämpligt att placera några stora stenar ovanpå graven.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Hästen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter löst material mellan hästen och berggrunden.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 juli 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet