Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digital övervakning av VA-nätet

Tjörns kommun fick beviljat projektmedel på totalt cirka 3 000 000 kronor av Innovationsmyndigheten, Vinnova för att i projektform studera möjligheterna med läcksökning och övervakning av VA-nätet med hjälp av uppkopplade smarta vattenmätare. Här kan du ta del av den slutgiltliga rapporten.

Ingen H2O-brist med säker IoT-list

Arbetet har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Tjörn är en liten ö-kommun med en betydande utmaning inom vattenförsörjningen. Det finns en hållbar och expansiv tillväxtambition i Tjörns kommun och visionen ”Möjligheternas ö” avser en åretruntlevande ö med fortsatt blomstrande näringsliv och turism.

Ambitionen med detta projekt var att, tillsammans med flertalet andra åtgärder, skapa förutsättningar för en hållbar och robust vattenförsörjning för kommunens 16 000 invånare, lika många sommarboende, 2 000 näringslivsidkare och 30 000 turistnätter under tre intensiva sommarmånader.

Kommunen arbetar historiskt ytterst traditionellt och manuellt med problematiken i det gamla vattennätet, vilket inte är hållbart. Hypotesen var att vattenläckage kan lokaliseras med hjälp av ett nätverk av smarta vattenmätare och att åtgärdsbehov kan prioriteras, beslut kan fattas och underhåll kan planeras baserat på analyser av data från vattenmätarna. Syftet med projektet var därför att ta fram en prototyp baserad på smarta vattenmätare och en IoT-plattform anpassad för den lilla kommunens förutsättningar.

Vi är oerhört glada att, med stöd från Vinnova och IoT Sweden, kunna stärka kommunens digitaliseringsresa genom att satsa på att säkra vattenförsörjningen och minska läckagen genom ny smart teknologi!
- Anders Nilsson, projektledare

Kontakt

David Andersson
Enhetschef VA Samhällsbyggnadsförvaltningen
david.andersson@tjorn.se

Anders Nilsson
Projektledare
anders.nilsson@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet