Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digital övervakning av VA-nätet

Ingen H2O-brist med säker IoT-list

Tjörns kommun har tidigare genomfört ett utvecklingsprojekt som syftade till att med uppkopplade sensorer, även kallat IoT eller sakernas internet, lokalisera vattenläckor och minska vattensvinnet i dricksvattennätet. Under projektets gång utvecklades och främjades organisation, kunskap, teknik och plattform för att kunna omfamna nya arbetssätt.

Från och med 2024 till 2026 kommer en fortsättning i form av ett genomförandeprojekt där Vinnova har beviljat Tjörns kommun cirka 3,9 miljoner kronor.

Mer om genomförandeprojektet

Det finns en hållbar och expansiv tillväxtambition i Tjörns kommun och visionen ”Möjligheternas ö” avser en åretruntlevande ö med fortsatt blomstrande näringsliv och turism. Ambitionen med detta projekt är att, tillsammans med flertalet andra åtgärder, skapa förutsättningar för en hållbar och robust vattenförsörjning för kommunens 16 000 invånare, lika många sommarboende, 2 000 näringslivsidkare och 30 000 turistnätter under tre intensiva sommarmånader.

I projektet realiserar vi också en automatiserad klimatuppföljning. Vattenförluster i Sveriges åldrande ledningsnät lämnar ett tydligt klimatavtryck.

IoT-lösningen utökas även till att omfamna invånare, näringsliv och kommunens övriga verksamheter. En metod för personlig feedback genom nudging införs med syfte att etablera en varaktig plattform för klimatdialog med invånare. Målet är att skapa en positiv attitydförändring och medvetandegöra hur hushållning av vatten, med tillhörande energianvändning, kan påverka såväl klimat som miljö och plånbok.

Vi är oerhört glada att, med stöd från Vinnova och IoT Sweden, kunna fortsätta arbetet med att säkra vattenförsörjningen och minska läckagen genom ny smart teknologi och samtidigt arbeta för en snabbare klimatomställning genom ett nytt koncept för klimatdialog med invånare.
- Cattis Cani, projektledare

Kontakt

David Andersson
Enhetschef VA Samhällsbyggnadsförvaltningen
david.andersson@tjorn.se

Catarina Cani

Planeringsledare och projektledare

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet