Tjörn kommuns logga, till startsidan

Familj, barn och unga

Alla kan må dåligt och ha problem ibland. Då kan du få hjälp. Här hittar du hjälp, inspiration och kontakter som Tjörns kommun kan erbjuda dig som ung, förälder eller som familj.

Stöd till föräldrar

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Men ibland uppstår situationer då du och din familj kan behöva råd, stöd och hjälp.

För barn och unga

Vill du veta mer om hur det fungerar på socialtjänsten, kolla på

Familjeteamet

Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs. Till Familjeteamet kan du vända dig för att få stöd och råd.

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller känner du oro för ett barn? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att ringa till oss.

På tider utanför ordinarie arbetstid, när en anmälan inte kan vänta, kontakta socialjouren. Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid och erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation. Tjörns kommun har avtal med Göteborgs stads socialjour, som utför socialjouren även på Tjörn.

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du hjälpa ett barn, en ung människa eller en familj? Lever du i en trygg och stabil social situation, och känner att det finns plats och tid? Då är du välkommen att bli familjehem eller kontaktfamilj. Som kontaktfamilj eller kontaktperson i Tjörns kommun kan du hjälpa ett barn eller ung person som behöver stöd.

Adoption

Funderar du på att adoptera ett barn? Då ska du kontakta Familjerätten (Socialkontoret för individ och familj). Familjerätten finns till för frågor som rör adoption, faderskap, vårdnad, boende och umgänge.

Faderskap eller föräldraskapsbekräftelse

Du som har fått barn och inte är gift behöver fastställa faderskapet eller föräldraskapet. Det gör du och den andre föräldern antingen digitalt hos Skatteverket eller hos Familjerätten (Socialkontoret för individ och familj).

Bekräftelsen är viktig eftersom det gör att barnet juridiskt knyts till den förälder som inte fött barnet. Det styr bland annat rätt till försörjning och arv.

Mer information

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet