Tjörn kommuns logga, till startsidan

Missbruk och beroende

Om du har missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar har du möjlighet att få hjälp från kommunen. Du kan även ta hjälp av frivilligorganisationer.

Få hjälp och stöd av frivilligorganisationer

Har du problem med alkohol? Här hittar du information och hjälp.

Spelberoende riksförbund för spelberoende.

Möten finns bland annat i Kungälv, Uddevalla och Göteborg.

Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om. Du kan vara helt anonym.


Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Al-Anon

Hjälp från Tjörns Kommun

Om du önskar hjälp från kommunen, och är över 20 år, tar du kontakt med oss på vuxenenheten. Du kan ansöka om stöd och behandling för ditt missbruk för att förända din livssituation. Tillsammans med dig finner vi insatser som passar dig och dina individuella behov.

Om du är under 21 år eller orolig för någon under 21 år tar du kontakt med Barn och unga eller Minimia.

Öppenvårdsmottagning för ungdomar – MiniMia

Socialmedicinska mottagningen

En av insatserna som kan beviljas i kommunen är stöd genom Tjörns socialmedicinska mottagning. Du kan även vända dig direkt till mottagningen och då få 3 samtal utan beslut om insats. Om du önskar fler samtal gör du tillsammans med kuratorn en ansökan om fortsatt stöd.

socialmedicinska mottagningen arbetar två kuratorer från socialtjänsten och en sjuksköterska från Närhälsan med inriktning mot missbruk.

Socialmedicinska mottagningen erbjuder:

  • stödsamtal och behandlingssamtal med fokus på att bli fri
  • från sitt beroende
  • viss hantering av mediciner, till exempel antabus
  • drogtester och utandningsprov
  • möjlighet att tillsammans med kurator, sjuksköterska och i vissa fall läkare få en samlad behandlingsinsats utifrån individens specifika behov.

Du kan vara anonym vid en första kontakt på mottagningen.

Kostnader

Samtalskontakt på socialmedicinska mottagningen är alltid kostnadsfria.

I vissa fall förekommer egenavgifter om du exempelvis har behov av ett boende, korttidsplacering eller institution. Avgiften prövas mot din förmåga att betala. Egenavgift är max 80 kr per dag.

Avgifter

Vid oro för någon i din närhet

Om du har oro för att någon i din närhet far illa av ett missbruk eller beroende så är du välkommen att höra av dig för att få råd och stöd.

Du kan då även göra en orosanmälan som innebär att en socialsekreterare tar kontakt med den som oron gäller. En orosanmälan kan du göra anonymt. I första hand motiverar vi personen som far illa att ta emot hjälp för sin problematik och erbjuder frivilliga insatser.

I vissa fall då personen det berör inte själv klarar att hantera sin situation, och hans/hennes liv och utveckling är i fara kan vi besluta om att starta en utredning eller om ett omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) eller LVU (Lagen om vård av unga i vissa fall).

Om handläggning av ärenden enligt LVM - Kunskapsguiden

Vård med stöd av LVU - Kunskapsguiden

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt 26 kap. 1 § OSL.

Kontakt

Vuxengruppen

Socialsekreterare 0304-60 19 99
Knappval 4

1:e Socialsekreterare 0304-60 10 77

Öppettider, tidsbeställning

Adress

Wackenfeldtsvägen 6
471 94 Kållekärr

Socialmedicinska mottagningen

Kurator: 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Sjuksköterska: 010-473 46 66
Gruppledare: 0304-60 10 77

Öppettider:
Måndag till onsdag 08:00-16:30
Torsdag 08:00 -18:00
Fredag 08:00-15:00

Sommar:

Socialmedicin öppet hela sommaren – mån + tors kl. 8-12, i övrigt endast tidsbokningar.

Adress:
Fågelkärrsvägen 37A
471 62 Höviksnäs


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet