Tjörn kommuns logga, till startsidan

Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser

Stora delar av Tjörn är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten. Här hittar du alla antagna detaljplaner.

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Planhandlingar och övriga handlingar

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2020

Planhandlingar och övriga handlingar

Kontakt

Planavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet