Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad roligt att du går i byggtankar! Att söka bygglov eller göra en anmälan kan kännas svårt, därför har vi på denna sida sammanställt information och råd för att underlätta för dig i byggprocessen samt hur du kan förbereda dig för ett möte med byggavdelningen.

Ansök om bygglov digitalt

Byggprocessen

Hel processen beskrivs, från dina första frågor om bygglov, till att du får ett slutbesked och kan flytta in.

Villor och flerbostadshus

För dig som ska bygga nytt, bygga till eller ändra en villa eller flerbostadshus, finns information om vilka åtgärder som kräver bygglov eller anmälan samt vilka handlingar du behöver bifoga din ansökan.

Friggebod och attefallshus

För dig som ska bygga friggebod eller attefallshus finns information om vilka åtgärder som kräver anmälan och vilka handlingar du behöver bifoga.

Strandskydd

På Tjörn gäller strandskyddet generellt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Bor du inom strandskyddat område kan du behöva söka dispens.

Översiktsplan och detaljplaner

Ta reda på i vilket område du bor. Översiktsplan och detaljplan visar hur mark och byggande ska utvecklas långsiktigt på hela Tjörn.

Information om byggregler enligt miljölagstiftningen

Rådgivning i bygglovsfrågor

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva krävs ofta bygglov, rivningslov eller anmälan, men det finns undantag från lov- och anmälningsplikten. Ibland krävs också andra tillstånd eller anmälningar enligt annan lagstiftning. Vad du får göra och vilka handlingar du behöver beror bland annat på var du bor och vad du ska göra. Bygglov och anmälan kan vara klurigt, kontakta oss så hjälper vi dig att göra rätt!

Förbered dig inför din kontakt med oss

För att du ska få så bra hjälp som möjligt är det bra om du förbereder dig innan du kontaktar byggavdelningen.

Få hjälp att ta fram äldre handlingar

Om du vill ta del av en äldre handling som rör din fastighet, till exempel ett beslut, en ansökningsblankett, ritning eller teknisk beskrivning, kan du kontakta byggavdelningen via bygg@tjorn.se. Döp mejlet med aktuell fastighetsbeteckning.

Avgiften för ditt ärende beror på omfattning och typ av ärende.

Prislista enligt 2024 års taxa

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige. Avgifterna nedan är avrundade uppåt till närmsta 100-tal kronor.
Observera att kostnad tillkommer för utsättning av huset!

Bostadshus 50–129 kvm 22 400 kr
Bostadshus 130–199 kvm 29 800 kr
Fritidshus 40–80 kvm 14 100 kr
Fritidshus > 80 kvm (se avgift för bostadshus)

Tillbyggnad bostadshus < 16 kvm 5 200 kr
Tillbyggnad bostadshus 16–49 kvm 9 200 kr
Tillbyggnad bostadshus > 49 kvm 19 400 kr
Fritidshus tillbyggnad < 50 kvm 7 800 kr
Takkupa 4 200 kr

Komplementbyggnad < 50 kvm 4 300 kr
Komplementbyggnad > 50 kvm 9 200 kr

Attefallshus 4 300 kr
(inkl. KA/tekniskt samråd 5 800 kr)
Eldstad 1 800 kr

Uterum 4 700 kr
Balkong 4 700 kr
Mur/plank 6 600 kr
Fasadändring (mindre) 3 100 kr
Skärmtak 15-30 kvm 3 600 kr
Skärmtak > 30 kvm 7 200 kr

Förhandsbesked 7 200 kr
Prövning av ansökan (avslag) 6 900 kr
Avvikelse från detaljplan 2 900 - 4 300 kr
Kungörelse i Post- och Inrikestidningar 400 kr

Kontakt

Byggavdelningens expedition

Bygglovshandläggare

Telefontider för bygglovshandläggarna är:

  • Måndag klockan 15.00-17.00
  • Torsdag klockan 09.00-11.00

Byggnadsinspektör


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet