Tjörn kommuns logga, till startsidan

ANDTS

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar och på den här sidan hittar du information om hur Tjörns kommun arbetar förebyggande med det.

Grunderna i praktiskt och lokalt drogförebyggande arbete

I grunden går drogförebyggande arbete ut på att höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel (ANTDS) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga. Det handlar samtidigt om att genom främjande, förebyggande och riktade insatser minska risken för samt förhindra drogmissbruk, dopning och minimera drogernas skadeverkningar i samhället i stort.

Övergripande mål och strategiska insatser

Det övergripande nationella målet gällande ANDTS-arbetet är att ha ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Strategin utgår vidare från sju långsiktiga mål som Västra Götaland Regionen bygger den regionala ANDT-strategin på som Tjörns kommun i sin tur också arbetar utifrån.

Att känna oro som förälder till en tonåring

Puberteten är en stor förändring i en människas liv. Som förälder kan du göra mycket för att stötta och hjälpa ditt barn att må bra. Ibland är handling viktigare än ord. En liten klapp på kinden, ett sms där du skriver hur stolt du är över ditt barn eller att servera frukost på sängen. Din omsorg är ovärderlig för ditt barn.

Läs mer om Tjörns kommuns andra arbeten för att stärka vårdnadshavare i sin föräldraroll och hjälpa sina tonåringar:

Behöver du hjälp eller stöd? Kontakta vår öppenvårdsmottagning MiniMia:

Öppenvårdsmottagning MiniMia

Kurator 0304-60 13 56 0304-60 18 56
Sjuksköterska 010-47 34 666
Gruppledare 0304-60 18 57

Öppettider, tidsbeställning

Adress

Fågelkärrsvägen 37 A
471 62 Höviksnäs

Behöver du eller någon i din närhet stöd i att uppnå bättre levnadsvanor?

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Levnadsvanorna påverkas av många faktorer, såsom ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och samhällets normer och kultur.  Det finns många sätt som du enkelt kan uppnå en bättre hälsa. På hälsosamma levnadsvanor har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Kontakt

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet