Tjörn kommuns logga, till startsidan

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och svårigheter att klara ditt dagliga liv, kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service. Stödet som kommunen ger ska stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv. Stöd finns även för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som styr vilket stöd du kan få och vilket ansvar kommunen har. Stöden är kostnadsfria men i vissa fall får man stå för sin matkostnad.

På denna sida hittar du information om vad som gäller på Tjörn. På 1177 Vårdguiden kan du fördjupa dig mer vad som krävs för att du ska kunna söka insatser enligt LSS och vilket ansvar kommunen har. De som inte omfattas av LSS kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen som ska tillgodose att du uppnår en skälig levnadsnivå. Varje insats prövas individuellt och du ges en individuell plan tillsammans med din socialsekreterare och eventuell företrädare.

Vilka insatser kan jag söka enligt LSS på Tjörn?

Rådgivning och stöd

Från till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped eller specialpedagog.

Personlig assistans

En person hjälper dig i hemmet med det du inte klarar själv.

Ledsagarservice

Service för att underlätta din fritid.

Kontaktperson

En medmänniska som ger ett personligt stöd och har en vänskapskontakt med dig.

Avlösarservice i hemmet

Avlastning för dig som anhörig med någon som kan avlösa dig i hemmet.

Korttidsvistelse

Tid utanför det egna hemmet på till exempel korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet.

Korttidstillsyn

För skolungdom över 12 år. En förlängd fritidsverksamhet efter skolans slut och skollov.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Daglig verksamhet

Sysselsättning för dig som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning och behöver stöd i den dagliga sysselsättningen.

Vilka alternativ har Tjörns kommun för personlig assistans?

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du eller din företrädare vem som ska utföra assistansen.

Assistansen kan utföras på tre sätt. Genom att

  • Tjörns kommun anställer personliga assistenter
  • själv bli arbetsgivare
  • välja privat assistanssamordnare.

Så går en ansökan till

Du kan ansöka skriftligt eller muntligt om stöd och service enligt LSS. Det är antingen du själv eller din företrädare som kan begära insatser. I ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av.

När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar. Därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt.

Vilket stöd finns för anhörig till en person som omfattas av LSS?

Du som anhörig till någon med funktionsnedsättning kan ha rätt att få råd och stöd för att underlätta det vardagliga livet. För dessa insatser ansvarar Habiliteringen i Västra Götalandsregionen.

Förhandsbesked för LSS

Om du planerar att flytta till Tjörns kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Tjörns kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan är bosatt i kommunen.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare

0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30 samt 13.00-15.00.

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet