Tjörn kommuns logga, till startsidan
Flerfamiljshus i Höviksnäs med solceller på taket.

Solfångare och solpaneler

Du kan själv producera el med hjälp av solceller eller solpaneler. I vissa fall behöver du söka bygglov för installationen.

  • Ska du anlägga solfångare eller solcellspaneler på tak utanför ett kulturmiljöområde krävs som huvudregel inte bygglov. Det kan finnas bestämmelser i detaljplan som påverkar möjligheten att montera solfångare eller solcellspaneler.
  • Om ditt hus ligger inom ett kulturmiljöområde inom detaljplan måste du skicka in en ansökan om bygglov.
  • Om ditt hus ligger inom ett kulturmiljöområde men utanför detaljplan krävs inte bygglov men du måste följa kraven i plan- och bygglagen gällande varsamhet och förvanskning.
  • Ska du anlägga solfångare eller solcellspaneler som är fristående på marken krävs som huvudregel inget bygglov inom detaljplan. Anläggningen måste följa detaljplanen. Det innebär att man exempelvis kan behöva ta hänsyn till prickad mark och avstånd till tomtgräns. Om anläggningen är över 1,2 meter hög kan det krävas bygglov.
  • Du behöver som huvudregel inte söka bygglov för solfångare eller solcellspaneler som är fristående på marken och som placeras på tomten i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan. Om anläggningen är över 1,2 meter hög kan det krävas bygglov.
  • Är du osäker för vad som gäller för din fastighet; kontakta byggavdelningen innan du vidtar en bygglovsbefriad åtgärd.
  • Tänk på att du kan behöva tillstånd från andra myndigheter.

Kontrollplan solceller Pdf, 528 kB.
Förslag och exempel till kontrollplan Pdf, 658 kB.

Kontakt

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet