Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ansökningsprocess anmälan och tillstånd av eget avlopp

På denna sida presenteras processen och vad som gäller i Tjörns kommun. Du kan läsa mer om eget avlopp och fördjupa dig i olika alternativ på Avloppsguidens hemsida. Där får du som är husägare ett bra kunskapsstöd om enskilda avlopp.

1. Planering i god tid

Om du ska anlägga ett nytt avlopp bör du börja planera i god tid. Både val av anläggning och anläggningens placering kan ta tid. Miljöavdelningens handläggningstid är vanligtvis 2-5 månader. Efter att du fått ett beslut kan grannar eller berörda överklaga ditt beslut i tre veckor.

2. Välj placering

För att minska risken med illaluktande avloppsanläggningar och förorenade dricksvattenbrunnar är avloppsanläggningens placering viktig.

3. Uppnå krav på rening

Orenat avloppsvatten riskerar övergödning, smittspridning och dålig lukt. De ämnen som en avloppsanläggning ska rena är BOD7, fosfor, kväve och smittämnen. Eftersom havsområdena runt Tjörn är hårt drabbade av övergödning, tillämpas hög skyddsnivå avseende miljöskydd, det vill säga rening av BOD7, fosfor och kväve. I enskilda fall kan ännu högre krav ställas.

4. Uppnå krav på utsläppsplats

Det ställs krav på utsläppspunkten, att den inte är i ett dike utan istället i en markbädd eller stenkista. Det är för att uppnå hälsoskyddet, det vill säga smittrisk och lukt. Där tillämpas hög skyddsnivå.

5. Skicka in din anmälan eller ansökan

I anmälan eller ansökan ska du som sökande visa att den tilltänkta avloppsanläggningen uppfyller gällande krav. Se mer om ansökan nedan.

6. Invänta beslut

Invänta beslut innan du börjar gräva och tänk på att beslutet inte vinner laga kraft förrän tre veckor efter att du mottagit ditt beslut.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet