Tjörn kommuns logga, till startsidan

Miljö

Vi i Tjörns kommun vill komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Natur- och miljöprojekt

Vi arbetar dagligen med olika natur- och miljöprojekt för att göra det vi kan för miljön. Genom våra arbeten kan vi förhindra att vår miljö utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör tillståndet i marken, vattnet och luften. Det handlar inte bara om människans hälsa, utan även annat liv har rätt att leva utan att skadas eller besväras för mycket av människans aktiviteter.

Dammen på Sundsby Säteri

2018 beviljades projektpengar från EU av Leader Södra Bohuslän för att frilägga delar av den igenvuxna dammen. En första provgrävning på cirka 1 500 kvadratmeter gjordes sommaren 2018. Februari 2020 beviljade Länsstyrelsen en fortsättning av projektet. I september 2020 grävdes cirka 3 000 kvadratmeter ut. Projektledare är Niclas Åberg på 8+fjordar.
Dammen på Sundsby Säteri

8+ fjordar

8+fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön. Några exempel på åtgärder är att man varje år släpper ut hundratusentals ålyngel på olika ställen i fjordarna, att man letar efter spökredskap på bottnarna eller att man samarbetar med skolor för att få en bättre bild av invasiva arter.
8+fjordars webbplats

Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.
LONA – Lokala naturvårdssatsningen

LONA-projektet om invasiva arter

Miljöavdelningen har fått pengar från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag. Arbetet syftar till att kartlägga förekomsten av invasiva arter i kommunen, samt att öka kunskapen, samarbetet och dialogen med berörda.
LONA-projektet om invasiva arter

LONA-projekt, Mölnebo damm

Miljöavdelningen har sökt och fått pengar från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. LONA- våtmark främjar anläggande av våtmarker och restaurering av befintliga våtmarker. Våtmarker är artrika miljöer, viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar även till ett flertal ekosystemtjänster, till exempel vattenrening. Våtmarker binder även kol vilket kan bidra till att bromsa klimatförändringarna.
LONA-projekt, Mölnebo damm

Naturvårdsprogrammet

Miljöavdelningen har beviljats pengar från den Lokala naturvårdssatsningen, LONA som är ett stöd från naturvårdsverket för att uppdatera kommunens naturvårdsprogram.
Revidering av kommunens naturvårdsprogram

Strandstädning

Projektet Ren Kust startade 2012 och är ett samarbetsprojekt mellan de tolv kustkommunerna, från Strömstad i norr till Kungsbacka i söder, för ett renare hav och en renare kust. Arbetet med strandstädning finansieras sedan 2018 med bidrag från Naturvårdsverket. De tolv kommunerna som ingår bidrar genom ordinarie arbete tillsammans. Sedan 2016 har Västkuststiftelsen projektansvaret.
Strandstädning för en ren kust i Bohuslän

Håll Sverige Rent

Tjörns kommun är sedan 2017 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Med hjälp av medlemsskapet arbetar vi på ett systematiskt vis för att bli en skräpfri kommun.
Håll Sverige Rents webbplats

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet