Tjörn kommuns logga, till startsidan

Utsiktsplatser

På Tjörn finns gott om fina utsiktsplatser som samtidigt erbjuder vandringar i vår underbara natur.

På berget söder om sumpen står Sankt Olovs valar, ett av Bohusläns mest kända sjömärken. Enligt sägnen är de fyra så kallade stenkumlen fyra troll som förvandlats till stenstoder. Olav Haraldsson, kallad den helige, var på 1000-talet kung av Norge, dit Bohuslän räknades på den tiden. Man når valarna via en liten stig, ungefär halvvägs mellan landsvägen och Linnevikens badplats.

På ön Kålhuvudet nedanför berget ligger ett välbevarat trankokeri från 1780. Det är ett välkänt landmärke med gula väggar åt söder och väster, röda åt norr och öster.

Hitta hit:
Kör väg 169 mot Skärhamn. Ta av mot och passera Kållekärr. I rondellen, ta höger mot Kyrkesund. Parkering finns vid Linnevikens badplats.

I naturen runt Sundsby säteri finns stigar och vandringsleder som erbjuder många olika upplevelser. Sundsbyleden leder upp till Solklinten som är bergets högsta topp (108 meter över havet). Solklinten bjuder på en storslagen utsikt över bland annat Stigfjorden mellan Tjörn och Orust.

Nedanför Solklinten finns en smal och djup ravin med höga branta sidor. På ett par ställen finns det i ravinen stora fastkilade klippblock som bildar grottor. Vissa passager är trånga och kan kräva att man ålar under eller klättrar över stora stenar. Bortanför ravinen finns en stor grotta bildat av ett nedrasat jätteblock som fått bli tak över andra stora block.

Det är tre lite kortare men branta stigar, (svart märkning) cirka 300–700 meter beroende på vilken väg man väljer som leder upp till Solklinten, ravinen och grottorna.

Hitta hit:
Efter Tjörnbron fortsätt väg 160 mot Orust. Efter cirka 5 kilometer sväng vänster mot Sundsby säteri. Följ vägen cirka 1 kilometer. Parkering finns på höger sida.

Tjörnbron

När man åker mot Tjörn och kommer ur tunneln öppnar sig landskapet med en storslagen utsikt över fjordarna och skärgården.

Den 15 juni 1960 invigdes Tjörnbroleden – en fast förbindelse mellan Stenungsund på fastlandet och Almön på Tjörn. Almöbron var en bågbro som förband Almön med Källön. Den klarade stor belastning från fordon men visade sig vara desto känsligare för påfrestningar i sidled. Natten den 18 januari 1980 blev den påseglad av bulkfartyget Star Clipper. Bron rasade och åtta människor miste livet. Den nuvarande Tjörnbron byggdes med rekordfart. Efter bara 17 månaders byggtid invigdes den i november 1981.

Tjörnbron är en snedkabelbro som går över Askeröfjorden, mellan Källön och Almön. Pylonerna är drygt 110 meter höga.

På Tjörnsidan har det gamla brofästet blivit en rastplats med utsikt över Hakefjord och Askeröfjord. Rastplatsen har parkering, toaletter och sittplatser med bord. Från rastplatsen går en gång- och cykelbana över hela Tjörnbroleden till Stenungsund.

Hitta hit:
Tjörnbron är en del av länsväg 160 som går förbi Stenungsund och norrut över Tjörn och Orust.

Tjörnehuvud i Rönnäng bjuder på Tjörns mest spektakulära utsikt. Härifrån ser man Marstrand och Marstrandsfjorden, Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Klädesholmen.

Leden är bitvis brant och försedd med trappor.

Hitta hit:
Kör väg 169 mot Rönnäng. Kör igenom Bleket. Parkera vid Tjörns Ishall. Följ skyltad väg mot "Hamnen". Vid Rönnängs brygga, ta vänster in på Kyrkvägen. Vandringsleden startar vid Tjörns havspensionat.

Man kan även gå vandringsleden över Tjörnehuvuds lägre delar från Kyrkvägen till Kalvesund och Ropekullen. Den leden följer till stora delar den stig som anlades av militären vid första världskriget 1914 för att nå deras utkiksplatser på berget.

Vetteberget, Tjörns högsta berg, bjuder på en magnifik utsikt över havet mot horisonten i väst. Vid bra väder syns Danmark och Skagen.

På toppen av Vetteberget ligger ett bronsåldersröse daterat till cirka 1 000 år f.Kr. Med 19 meter i diameter är det ett av de största i Bohuslän. Vid arkeologiska utgrävningar 1959 hittades en grav med spännen, en rakkniv och ett 69 cm långt bronssvärd.

Vetteberget har fått namn efter en "vette" eller vårdkase som fanns här på 900-talet. Vettarna utgjorde ett signalsystem. När främmande flottor närmade sig tändes en vette som syntes vida omkring, varefter nästa tändes på i en kedja som löpte utmed hela kusten. Det är också därför det finns en rad andra "vetteberg" i Bohuslän.

Hitta hit:
Kör väg 169 mot Rönnäng. I korsningen, med avtagsväg mot Skärhamn och Nordiska Akvarellmuseet, sväng i stället vänster in på en grusväg. Följ vägen fram till anvisad parkeringsplats. Begränsat antal parkeringsplatser. Alternativ parkering finns strax efter avfarten mot Skärhamn, mot Tolleby.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet