Tjörn kommuns logga, till startsidan

Fettavskiljare

En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. Det är fastighetsägarens ansvar att installera fettavskiljare där det bedrivs verksamhet som hanterar livsmedel. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Fett hör inte hemma i avloppet

Det är inte tillåtet att spola ner vare sig animaliskt eller vegetabiliskt fett i avloppet. Torka exempelvis ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den.

Fett orsakar stora problem i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Fett som fastnat på insidan av ledningar leder till att ledningarna blir mindre och får minskad kapacitet, till slut kan det orsaka stopp i avloppsledningarna. Resultatet kan bli källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten i vår miljö och vatten.

För att läsa mer om vad som får släppas till det allmänna spillvattennätet läs i kommunens ABVA, Allmänna Bestämmelser VA (tjorn.se).

Fettavskiljare för verksamheter

För att minska utsläppen av fett till det kommunala avloppsledningsnätet eller den egna avloppsanläggningen ska verksamheter som har mycket fett i sitt avloppsvatten installera en fettavskiljare. Glöm inte anmäla er fettavskiljare innan installation.

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller ska avskilja fett från sitt avloppsvatten. Detta krav gäller befintliga verksamheter, nya verksamheter samt verksamheter som ändrar inriktning. Även livsmedelsverksamheter som endast erbjuder avhämtning ska ha fettavskiljare. Exempel på verksamheter är:

  • Kök för servering av måltider så som värdshus, hotell, vägkrogar, restauranger, mottagningskök, personalmatsalar, pizzerior, kebabgrillar, gatukök, sushibarer, kaféer och sallads- och hamburgerrestauranger
  • Anläggningar för fritering, grillning, ugnsstekning och stekning
  • Storkök
  • Charkuteriaffärer
  • Rökerier
  • Bagerier och konditorier
  • Lokaler för livsmedelstillverkning eller hantering av livsmedel. Exempelvis fiskberedning.
  • Livsmedelsbutiker med butiksgrillning eller manuell delikatessdisk
  • Skolor och förskolor

Är du osäker om din verksamhet omfattas av kravet på fettavskiljare? Kontakta VA-avdelningen om ni har kommunalt avlopp och miljöavdelningen om ni har eget avlopp.

Fettunna för frityrolja och spillfett
Även om det finns en fettavskiljare är det inte tillåtet att hälla frityrolja och annat rinnande fett i avloppet. Fettavskiljaren blir då full och kan inte avskilja mer fett ur avloppsvattnet. Rinnande fett ska samlas upp i en tunna eller liknande. Det finns företag som erbjuder kärl och som hämtar och återvinner insamlat fett från verksamheter.

Anmälan före installation

Fettavskiljare ska anmälas innan installation. Det är fastighetsägarens ansvar att en anmälan om installation av fettavskiljare skickas till kommunen. Glöm inte ha med information om dimensionering samt en situationsplan som visar var fettavskiljaren placerats.

För att få hjälp med alla steg, från dimensionering till installation av fettavskiljaren, vänd dig till en auktoriserad VVS-installatör.

Dimensionering
Kontakta en återförsäljare eller VVS-konsult för dimensionering så att storleken på fettavskiljaren blir rätt. Dimensionering ska utföras enligt svensk standard SS-EN 1825-2. Observera att dimensionering ska göras enligt både verksamhet- och sannolikhetskalkyl, den metod som ger högst flöde avgör vilken fettavskiljare som ska användas.

Val av fettavskiljare
För att fettavskiljare ska vara godkänd ska den vara utformad och funktionstestad enligt standarden SS-EN 1825-1. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. Observera att installation av bänkfettavskiljare kräver ett godkännande från VA-avdelningen och sker endast i få undantagsfall för till exempel verksamheter som bedrivs i K-märkta byggnader.

Anmälan för installation
En anmälan ska skickas in till VA-avdelningen (vid kommunalt avlopp) och till miljöavdelningen (vid enskilt avlopp) innan fettavskiljaren tas i bruk. Dimensioneringsunderlag och en situationsplan över avskiljarens placering ska bifogas. Anmälan kan göras via en anmälningsblankett.

Fettavskiljaren ska kunna tömmas
Säkra att den kommer åt att tömmas, inomhus och utomhus för spolbilen. Skapa en bra arbetsmiljö för de som tömmer. För att fettavskiljaren ska fungera är det viktigt att den töms tillräckligt ofta och återfylls med vatten efter tömning. Om tömning sker för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna riskerar att sättas igen. Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäck när tömning ska ske.

Starta upp tömningsabonnemang
Meddela att du har en fettavskiljare till avfallsavdelningen innan fettavskiljaren tas i drift. Fett från storkök, restauranger och annan verksamhet med beredning för omedelbar konsumtion, på plats eller take away, klassas som ett kommunalt avfall och det är ett kommunalt ansvar att tömma dessa fettavskiljare. Fett från annan verksamhet så som jordbruk eller tillverkningsverksamhet räknas inte som ett kommunalt avfall och faller därmed utanför det kommunala ansvaret att tömma. Dessa verksamheter kan därför anlita valfri aktör för tömning

Det är ägaren till fettavskiljaren som ansvarar för att den fungerar som den ska. Regelbundna kontroller och underhåll minimerar risken för skador och ger en längre hållbarhet.

Såhär fungerar en fettavskiljare

När spillvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett. Spillvatten är använt vatten, exempel från disk.

Fettavskiljarens funktion

*bild från västvatten

Tömning av fettavskiljare

Fett från storkök, restauranger och annan verksamhet med beredning för omedelbar konsumtion, på plats eller take away, klassas som ett kommunalt avfall och det är ett kommunalt ansvar att tömma dessa fettavskiljare. Fett från annan verksamhet så som jordbruk eller tillverkningsverksamhet räknas inte som ett kommunalt avfall och faller därmed utanför det kommunala ansvaret att tömma. Dessa verksamheter kan därför anlita valfri aktör för tömning.

Tömningsintervall

En fettavskiljare behöver tömmas regelbundet för att fungera. Enligt avfallföreskrifterna ska en fettavskiljare tömmas minst två gånger per år.

Eftersom behovet för tömning varierar finns möjlighet att omfördela era två tömningar per år eller lägga upp fler än två tömningar per år.

Skicka in din begäran till kundservice@renova.se.

Om du i stället vill tömma mer sällan än två gånger per år får du ansöka om dispens. Ansökan skickas till miljöavdelningen. miljo@tjorn.se

Kontakt

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Kundtjänst avfall

Måndag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Tisdag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Onsdag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Torsdag: 08.00-15.00 samt 16.00-17.00
Fredag: 08.00–17.00
Dag före helgdag: 08.00–15.00


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet