Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anpassad grundskola är en egen skolform som är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå.

Anpassad grundskola på Tjörn

På Tjörn finns anpassad grundskola på Fridas hage i Höviksnäs för elever från förskoleklass till årskurs 5 och på den intilliggande Häggvallskolan för elever från årskurs 6 till årskurs 9.

Ämnen eller ämnesområden

Utbildningen i anpassad grundskola omfattar ämnen eller ämnesområden, alternativt en kombination av ämnen och ämnesområden. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Anpassad gymnasieskola

Efter grundskolan kan eleven söka till anpassad gymnasieskola som vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan har.

Tjörns kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola. Den köps in av andra närliggande kommuner och då främst i samarbete inom Göteborgsregionens organisation (GR).

Göteborgsregionen består av 13 kranskommuner runt om Göteborg.

Kontakt

Martina Gullbrandsson

Tf rektor Fridas hage, rektor anpassad grundskola


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet