Tjörn kommuns logga, till startsidan

Psykisk funktionsnedsättning

Tjörns kommun har ansvar för visst stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Hjälpen och stödet utformas ofta i samverkan med andra vårdgivare och syftar till att hjälpa den enskilde med att på sikt kunna fungera bättre i sitt vardagsliv.

För att få reda på om du har rätt till stöd från kommunen kontaktar du sociala kontoret. Då får du hjälp av någon av våra socialsekreterare.

Du har en psykisk funktionsnedsättning om du har stora svårigheter att utföra aktiviteter som är viktiga. Dessa begränsningar har funnits eller kan antas bestå under en längre tid.

Hjälpinsatser som kommunen kan ge:

 • boendestöd
 • kontaktperson – en medmänniska som ger ett personligt stöd och har en vänskapskontakt med dig
 • daglig sysselsättning – finns i kommunens olika verksamheter
 • socialmedicinska mottagningen för stöd och rådgivning.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av personlig hjälp i din bostad, i närmiljön och på fritiden. Det kallas boendestöd.

Målsättningen är att du med stöd och hjälp ska kunna bo och sköta ditt hem på ett självständigt sätt och hitta glädje och mening med livet. Insatsen innebär att du ska få en fungerade vardag och motverka ensamhet och isolering.

Du kan få hjälp med att

 • kontakta hälso- och sjukvården
 • kontakta myndigheter
 • få en struktur i det dagliga livet
 • delta i samhällslivet
 • praktiska göromål.

Kostnad

Att få boendestöd är kostnadsfritt men du betalar för dina omkostnader samt körningar i samband med aktiviteter.

För dig som har psykisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller missbruk och psykisk sjukdom kan en kontaktperson vara ett bra stöd.

Kontaktpersonen är till för dig som har få kontakter med andra människor men vill komma ut och ta del av utbudet i samhället. Denna person ska fungera som en vän och ett socialt stöd. Det är vanligt att ni träffas en gång per vecka.

En kontaktperson kan vara till din hjälp

 • för att få kontakt med andra människor
 • för att delta i olika aktiviteter
 • att vara någon att prata med
 • med att ge råd i vardagliga situationer.

Att få stöd av en kontaktperson för psykisk ohälsa är kostnadsfritt.

En svår livssituation kan vara besvärlig att hantera på egen hand. Att få stöd och prata med någon kan vara viktigt.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet